Naša AIK Banka Smart bankomati

 Bankarske usluge dostupne 24h 

Prednosti

Vaša sredstva, dostupna sam vam uvek

Brzo i lako, promenite PIN vaše kartice

Dostupnost u preko 20 gradova

USKORO: Uplatite novac na Vaš račun ili kreditnu karticu

USKORO: Podignite Evre, ili ih kupite sa tekućeg računa

Scan2Pay - Platite Vaše račune


Pregled usluga

Mrežu bankomata Naša AIK Banka čini 35 uređaja, dostupnih u 22 grada u Srbiji. Lokacije naših bankomata, možete pronaći u okviru Naša AIK Banka Online mobilne aplikacije, ili na sajtu banke.

Pored standardne usluge, podizanja dinarskih sredstava sa vašeg računa, omogućili smo vam i druge servise.

Podizanje gotovine

Isplata dinara vrši se nakon odabira opcije „Podizanje gotovine“ u glavnom meniju uređaja. Biće vam ponuđeni predefinisani iznosi, kao i slobodan unos.

U slučaju da se odlučite za podizanje iznosa koji nije predefinisan, dostupne su vam novčanice od 500 i 2.000 dinara, te uneti iznos treba biti u skladu sa ovim nominacijama.

Upit stanja

Stanje na vašem računu lako možete proveriti odabirom opcije „Upit stanja“ na bankomatima Naša AIK Banka.

Takođe, stanje na računima možete proveravati i kada niste u blizini bankomata, putem Naša AIK Banka Online mobilne aplikacije ili internet bankarstva.

Promena PIN-a na kartici

Ako želite da promenite PIN na vašoj platnoj kartici, u glavnom meniju bankomata odaberite ovu opciju.

Potrebno je da unesete svoj trenutni PIN, kao i dva puta novi, željeni PIN i to potvrdite.

Novi PIN aktivan je odmah i možete ga koristiti.

Scan2Pay

Scan2Pay je nova, jedistvena usluga na domaćem tržištu, koja vam omogućava da račune plaćate jednostavnije i brže nego ikada ranije, uz maksimalnu preciznost unosa podataka.

U saradnji sa SBB, VIP Mobile i Telekom Srbija, a uskoro i drugim kompanijama, omogućili smo ovaj servis na prodajnim mestima Mercator-s, u našoj mobilnoj aplikaciji, kao i na bankomatima u našoj mreži.

Računi ovih kompanija štampaju se sa 2D bar kodom (QR ili PDF 417 format), koje ćete lako prepoznati.

Da biste jednostavno, brzo i precizno platili račun, u meniju bankomata odaberite opciju Scan2Pay, potom opciju „2D bar kod skener“ i prinesite račun bar kod čitaču na bankomatu. Uređaj će vam prikazati detalje plaćanja na ekranu, a dovoljno je da ih potvrdite da bi plaćanje bilo obavljeno.

USKORO: Uplata novca

Na bankomatima u Naša AIK Banka mreži, možete uplatiti novac na vaš tekući račun ili izmiriti dugovanja po kredinoj kartici.

U glavnom meniju bankomata odaberite opciju „Uplata novca“, nakon čega ćete dobiti poruku da vaša sredstva ubaciti u prostor namenjen uplati. Bankomat će prebrojati ubačeni novac, prikazati vam iznos na ekranu, kako biste mogli da odlučite da li želite da upaltite dodatna sredstva, ili potvrdite uplatu.

Nakon potvrde uplate, sredstva su odmah dostupna na računu ili kartici.

Na stranici „Lokacije bankomata i ekspozitura“, kao i u okviru naše mobilne aplikacije, možete proveriti koji bankomati imaju omogućenu ovu uslugu.

USKORO: Isplata Evra

Omogućili smo vam podizanje Evra na bankomatima iz naše mreže.

Evre možete podizati sa devizne partije vašeg tekućeg računa, ali i kupiti ih sa dinarske partije tekućeg računa po zvaničnom kursu Naša AIK Banka na dan kupovine.

U meniju uređaja odaberite opciju „Isplata EUR“ i pratite uputstva na ekranu.

Na stranici „Lokacije bankomata i ekspozitura“, kao i u okviru naše mobilne aplikacije, možete proveriti koji bankomati imaju omogućenu ovu uslugu.

MultiCard uređaji

Pored bankomata u Naša AIK Banka mreži, omogućili smo vam podizanje sredstava bez provizije i u mreži MultiCard bankomata, čije lokacije možete pronaći ovde.