Prikupljanje podataka

Pristup ovoj Internet prezentaciji i podacima sadržanim na njoj podložni su dole navedenim uslovima i odredbama:

Sve informacije dostupne na ovoj Internet prezentaciji isključivo su informativnog karaktera I ne smeju se koristiti u komercijalne svrhe niti distribuirati trećim licima.

Banka automatski prikuplja podatke o vašem računaru. Ovi podaci ne mogu uključivati vašu IP adresu, a mogu uključivati tip pretraživača, ime domena, vreme pristupa i adrese web stranica. Banka ove podatke koristi sa ciljem da ponudi svoje usluge, održava i unapređuje njihov kvalitet i prikuplja statističke podatke vezano za korišćenje svoje web stranica.

Prikupljene podatke Banka analizira u cilju evidencije posećenosti web stranice i pružanja adekvatnih informacija svojim klijentima o proizvodima i uslugama. Banka može koristiti prikupljene podatke kako bi unapređivala korisničku uslugu, omogućila jednostavnije korišćenje web stranice time što će eliminisati potrebu za ponovljenim upisivanjem istih podataka.

Banka ne prodaje, ne iznajmljuje niti pozajmljuje lične podatke posetioca svoje web stranice trećim licima i primenjuje organizacione i tehničke mere bezbednosti u cilju sprečavanja neovlašćenog pristupa.

Upisom ličnih podataka u predviđena polja na web stranicama potvrđujete da ste svoje lične podatke dobrovoljno stavili na raspolaganje Banci i da ste saglasni da ih Banka obrađuje u gore navedene svrhe.

Datu saglasnost svaki korisnik može da opozove u svako doba, dostavljanjem pisanog obaveštenja Banci, a takođe može iskoristiti i sva zakonska prava u slučaju da smatra da je došlo do nedozvoljene obrade podataka (pravo na obaveštenje, uvid u podatke i dr).

Autorska prava

Sadržaj ove internet prezentacije predstavlja zakonski zaštićeno i isključivo autorsko pravo koje pripada  vlasniku. Vlasniku Internet prezentacije pripadaju sva autorska i druga prava intelektualne svojine u pogledu sadržaja, uređivanja, koncepcije i dizajna. Zaštitni znakovi, logo znakovi, imena pojedinaca i drugo slično intelektualno vlasništvo je u svojini vlasnika  ili u vlasništvu trećih lica. Nepoštovanje obavezujućih uslova korišćenja podleže primeni odgovarajućih zakonskih propisa. Zabranjeno je neovlašćeno umnožavanje, reprodukovanje, javno prikazivanje ili distribuiranje sadržaja  internet prezentacije, na bilo koji način.

Banka zadržava pravo promene ove Izjave o zaštiti privatnosti. Sve izmene će biti objavljene na web stranici Banke. Ljubazno molimo da povremeno proverite eventualne izmene ove Izjave o zaštiti privatnosti kako biste bili pravovremeno informisani o njenim promenama.


Cookies

Naša AIK Banka politiku kolačića možete preuzeti ovde.

 


Uslovi korišćenja funkcije ponovnog oglašavanja i reklamiranja materijala na internetu (remarketing)

Zakupljenim formama za oglašavanje na Internet prezentaciji Banke omogućava se ponovno prikazivanje (direktno ili aktiviranjem zakupljene forme) posetiocima navedenih strana karakteristika svojih proizvoda. Oglašavanje ovog tipa se može vršiti na celoj internet mreži bez ograničenja po pitanju inicijalne namene sajta, njegovog porekla, delatnosti ili izgleda. Ponovno oglašavanje bi bilo korišćeno u situacijama u kojima bi prikaz novog sadržaja bio prikazan isključivo posetiocima koji su već ranije pristupali stranama na kojima se oglašavalo, tj. posetiocima kojima je prvobitna poruka već bila prikazivana.

Prilikom internet oglašavanja Banka koristi više kanala distribucije oglasa i oglasne poruke. Oglasna poruka se prikazuje na internet stranama širom interneta tako što zainteresovani portali i/ili internet sajtovi omoguće oglašivačkim mrežama postavljanje oglasnih blokova kroz koje oglašivačke mreže (između ostalog i Google) plasiraju oglase. Oglasi se prikazuju u zavisnosti od sadržaja koji se prikazuje na stranicama u kojima se oglasni blokovi pojavljuju. Kako je oglašavanje namenjeno isključivo osobama sa unapred definisanim karakteristikama, a koje su upoznate sa materijalima /proizvodima / uslugama koji se ponovo oglašavaju / reklamiraju, kao potvrda o postojećem saznanju o predmetu ponovnog oglašavanja uzima se postojanje konkretnog kolačića čije prisustvo u internet pretraživaču aktivira proces ponovnog oglašavanja.

 

Banka zadržava pravo da u svako doba izmeni Uslove korišćenja. Uslovi korišćenja stupaju na snagu danom objavljivanja na Internet prezentaciji Banke. Internet prezentacija Banke kao i Uslovi korišćenja sačinjeni su u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije. Svi eventualni sporovi koji proisteknu iz korišćenja internet prezentacije Banke ili Uslova korišćenja rešavaće se primenom relevantnih propisa Republike Srbije.