Revolving kreditna linija

 Siguran i brz put do potrebnih sredstava 

Prednosti

Kreditna linija omogućava korišćenje kredita za obrtna sredstva i likvidnost, investicionih kredita, kredita za refinansiranje i proizvoda dokumentarnog poslovanja

Idealno rešenje za mala preduzeća koja tokom poslovne godine koriste različite kreditne i dokumentarne proizvode

Brza i jednostavna procedura


Pregled uslova

 • Siguran i brz put do potrebnih sredstava uz našu Revolving kreditnu liniju
 • Krediti se odobravaju u RSD i EUR
 • Revolving kreditne linije se mogu koristiti za korišćenje investicionih kredita,  kredita za obrtna sredstva i likvidnost, kredita za refinansiranje i proizvode dokumentarnog poslovanja (bankarske garancije, pisma o namerama dokumentovanih akreditiva)
 • Investicioni krediti dostupni iz Revolving kreditne linije: Kredit za kupovinu, rekonstrukciju ili adaptaciju poslovnog prostora, kredit za kupovinu vozila i opreme i kredit za finansiranje izvršenih investicionih ulaganja
 • Period važenja do 120 meseci (do 36 meseci ukoliko se iz kreditne linije koriste krediti za obrtna sredstva / likvidnost, do 120 meseci ukoliko se iz kreditne linije koriste krediti za refinansiranje, do 120 meseci ukoliko se koriste krediti za refinansiranje i investicioni krediti)
 • Otplata kredita u mesečni anuitetima ili kvartalnim ratama (uz mesečni obračun kamate)
 • Obezbeđenje kredita u skladu sa kreditnom sposobnošću klijenta
 • Prednosti naše Revolving kreditne linije:
  • Mogućnost samostalnog definisanja iznosa i dinamike korišćenja sredstava iz kreditne linije
  • Novac je uvek na raspolaganju, uz brzu i jednostavnu proceduru isplate sredstava
  • Otplaćena sredstva namenjena finansiranju obrtnih sredstava i likvidnosti mogu se ponovo koristiti do iznosa i roka odobrene linije
  • Bez naknade za neiskorišćena sredstva
  • Kontrola kreditne sposobnosti klijenta jednom godišnje

Zainteresovan/a sam za Revolving kreditnu liniju

Unesite Vaše podatke i očekujte poziv agenta

Vaš zahtev je uspešno poslat, javićemo Vam se u što kraćem roku.
Saglasan(a) sam da moji podaci budu obrađeni

Obaveštenje o obradi podataka

Proces online apliciranja za proizvod

Izračunajte svoju ratu pomoću kreditnog kalkulatora

Prijavite se online

Očekujete poziv Naša AIK Banka agenta


Napomena

U skladu sa preporukom NBS, želimo da Vas upozorimo da uzimanje kredita indeksiranih stranom valutom nosi kursni rizik – u slučaju jačanja dinara iznos mesečne rate u dinarskoj protivvrednosti će biti manji, dok će u slučaju slabljenja dinara iznos mesečne rate kredita u dinarskoj protivvrednosti biti veći. 

Kamatna stopa kod kredita indeksiranih u stranoj valuti menja se kvartalno, u skladu sa kretanjem tromesečnog EURIBOR-a (za kredite indeksirane u EUR).