Poslovni računi

 Ono što Vašem poslovanju treba 

Prednosti

Dinarski, devizni i namenski računi

Obavljajute platni promet u zemlji i u inostranstvu

Jednostavan proces otvaranja računa


Opis proizvoda

Za otvaranje računa je potrebno da, po prikupljanju potrebne dokumentacije, posetite bilo koju Naša AIK Banka ekspozituru u kojoj će Vam saradnik za poslove sa malim preduzećima i preduzetnicima otvoriti račune po Vašem izboru – dinarske, devizne, namenske ili račune Dobro jutro štednje.

Kao posebnu pogodnost, Naša AIK Banka je pripremila uslugu "Moj broj" koja omogućava klijentima da sami kreiraju svoj broj tekućeg računa.

Dokumenta

Preuzmite spisak potrebne dokumentacije.