Dobro jutro štednja

 Za štednju ONLINE!

Prednosti

ONLINE oblik štednje

Isplata kamate na dnevnom nivou

Novac vam je na raspolaganju od 8h-20h


Opis proizvoda

„Dobro jutro“ štednja je jedinstveni i prvi takav oblik štednje u Srbiji, koji je od sada dostupan i za sva pravna lica, firme, mala preduzeća, preduzetnike i privrednike. Pružamo Vam mogućnost da pored postojećeg tekućeg računa otvorite dodatne dinarske i devizne štedne račune sa pripisivanjem kamate na dnevnom nivou. Na sav novac koji do 20h prebacite na „Dobro jutro“ štedni račun, pripisaće se kamata na vaš tekući račun sledećeg jutra u 8h. Sredstva su Vam na raspologanju svakog dana od 8h do 20h, i ukoliko želite, do tada ih možete vratiti nazad na svoj tekući račun. Prenos sredstava na "Dobro jutro" štedne račune, kao i njihov delimični ili potpuni prenos na tekući račun vršite samostalno pomoću vašeg naloga za elektronsko bankarstvo.


Aktuelne kamatne stope

Kamata na dinarsku štednju 1,10% NKS 1,12% EKS
Kamata na štednju u evrima 0,30% NKS 0,26% EKS

Reprezentativni primer

Dobro jutro štednja u RSD - Ukoliko Korisnik oroči 10.000 RSD na 1 dan po nominalnoj kamatnoj stopi od 1,10% na godišnjem nivou. Dnevna kamata koja će se pripisati na račun klijenta iznosi 0,31 RSD. Korisnik nema dodatnih troškova.

Dobro jutro štednja u EUR - Ukoliko Korisnik oroči 10.000 EUR na 1 dan po kamatnoj stopi od 0,30% na godišnjem nivou. Dnevna kamata koja će se pripisati na račun klijenta iznosi 0,08 EUR. Korisnik nema dodatnih troškova.

 


Napomene

Naša AIK Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji - Agencija za osiguranje depozita.