Press centar objava

Volksbank a.d. Beograd sada je Sberbank Srbija a.d. Beograd

24.12.2012

Sberbank Srbija a.d.

Dobrodošli

Volksbank a.d. Beograd sada je Sberbank Srbija a.d. Beograd


Sa zadovoljstvom Vas obaveštavamo da je od 24. decembra 2012. godine Volksbank a.d. Beograd postala Sberbank Srbija a.d. Beograd

Dolazak Sberbanke u Srbiju označava i novi početak u našem poslovanju. Nakon akvizicije od strane Sberbanke u februaru ove godine, počeli smo sa značajnom transformacijom kako bismo nastavili profesionalno poslovanje orijentisano ka klijentu sa ciljem da postanemo lideri u bankarskom sektoru Srbije, moderni, fokusirani i pouzdani.

Sberbanka je jedna od najprofitabilnijih finansijskih institucija u svetu i vodeća banka u Rusiji sa tradicijom od preko 170 godina poslovanja koja nudi nove proizvode zasnovane na najvišem kvalitetu i najsavremenijim tehnologijama.

Naš cilj je da gradimo trajne, harmonične odnose sa našim klijentima na način da posvećujemo pažnju njihovim potrebama. Kao Sberbank Srbija a.d., nastojimo da postanemo banka koja nikada ne prestaje da razvija sebe i svoje poslovanje za dobrobit naših klijenata.

Preko 70 miliona klijenata Sberbanke je dokaz da ste na pravom mestu gde možete dobiti sve bankarske usluge koje su Vam potrebne.

PROFIL KOMPANIJE
U kombinaciji sa stručnošću i usmerenošću naših zaposlenih na klijente, Sberbank Srbija je jedinstven bankarski partner u građenju mostova ka preduzećima na istoku u Srbiji, Rusiji i Zajednici nezavisnih država sa sveobuhvatnim portfolijom bankarskih usluga, kao što su krediti, garancije, razni oblici depozita, platne transakcije u zemlji i inostranstvu (uključujući i one u ruskim rubljama), menjački poslovi, elektronsko bankarstvo, i druge. Pružanje finansijskih usluga i podrška preduzećima, malim i srednjim kompanijama, preduzetnicima i građanima je osigurana. Bankarski savetnici imaju individualni pristup svakom klijentu, i pružaju im uslugu koja je specijalno kreirana da odgovori na njihove potrebe i standarde, kvalitetom koji Sberbanka nudi.

Sberbank Srbija je članica Sberbank Evropa AG koja upravlja mrežom of 9 univerzalnih banaka u devet država centralne i istočne Evrope: Slovačkoj, Republici Češkoj, Mađarskoj, Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Srbiji i Ukrajini. Grupa ukupno ima skoro 300 filijala i zapošljava preko 4.000 radnika (na dan 30.06.2012.).

U Rusiji, Sberbanka ima udeo od 28,2% u aktivi bankarskog sektora i zapošljava više od 245.000 ljudi, što je čini najvećom bankom u zemlji. Banka Rusije je osnivač Sberbanke i njen većinski vlasnik, i ima 50% plus jednu akciju sa pravom glasa. Preko 245.000 privatnih lica i institucija je vlasnik preostalog dela akcija.

Sberbank, Sberbank Europe, Sberbank Srbija - činjenice

Sberbank
Sberbank Europe
Sberbank Serbia
Zemlje
12
8 (9 banaka)
1
Ekspoziture
> 19,000
296
26
Zaposleni
> 245,000
4,195
504
Corporate klijenti
> 1.5 m
16,000
7239
(uključujući I mikro segment)
Mikro klijenti
62,000
6176
Klijenti stanovništvo
70 m
500,000
37963
Bilans stanja
230 milijardi evra
9.5 milijardi evra
876(Mil. evra)