Press centar objava

Sberbanka Srbije kreće sa odobravanjem subvencionisanih kredita za likvidnost i trajna obrtna sredstva

12.06.2014

Beograd, 12.06.2014. – Sberbanka Srbije je počela sa prijemom zahteva za subvencionisane kredite za likvidnost i trajna obrtna sredstva namenjene preduzetnicima i pravnim licima, u skladu sa Uredbom Vlade Republike Srbije o uslovima za subvencionisanje kamate za kredite za održavanje likvidnosti i finansiranje trajnih obrtnih sredstava u 2014 godini.

Dušan Radičevič, član Izvršnog odbora Sberbanke Srbije objašnjava:

„Sberbanka Srbije je već primila određeni broj zahteva i počela sa isplatom ovih kredita. Pravo na kreditnu podršku imaju preduzetnici, mikro, mala, srednja i velika preduzeća, razvrstani u skladu sa Zakonom o računovodstvu. Maksimalni iznos kredita za preduzetnike i mala preduzeća iznosi 10 miliona dinara, za mala preduzeća 100 miliona dinara, za srednja preduzeća 400 miliona dinara i 500 miliona dinara za velika preduzeća. Rok otplate koji uključuje grejs period do 6 meseci je do 18 meseci, a odobravaju se i isplaćuju u dinarima - bez valutne klauzule.

Zahtevi za subvencionisane kredite mogu da se podnesu u svim ekspoziturama Sberbanke širom Srbije.