Press centar objava

Sberbanka Srbije – Bonus kredit za penzionere

02.07.2014

Beograd, 07. 01. 2014. – Sberbanka Srbija je svoju ponudu kredita obogatila sa dva nova kredita namenjenih penzionerima, s obzirom da penzioneri čine značajan deo populacije u ukupnom broju stanovništva  u Srbiji sa tendencijom stalnog rasta.  
Polazeći od činjenice da je nivo penzija u Srbiji  na niskom nivou i da veći deo penzionera ima finansijskih poteškoća poslednjih godina u ponudi Sberbanke Srbije je sada BONUS gotovinski i kredit za refinansiranje koji svojim korisnicima vraća novac.
Bonus se ogleda u povratu sredstava u vidu nagrade za urednu otplatu kredita. Svaka završena kreditna godina donosi 1% od ukupnog kredita i to svake godine do kraja otplate kredita. Krediti se odobravaju sa rokom otplate do 7 godina pri čemu je kamatna stopa fiksna u prvih 5 godina, a nakon toga se usklađuje sa referentnom kamatnom stopom, što znači da bonus koji penzioner može da ostvari može biti i do 7% od ukupnog kredita. Dodatni benefit uz kredite za penzionere je uključeno osiguranje kredita tokom celog perioda otplate.
Za vreme trajanja promotivnog perioda koji traje do 31. avgusta tekuće godine važiće posebni uslovi. Svi penzioneri koji apliciraju za Bonus kredit imaće priliku da ga dobiju bez troška obrade, a prvih 100 penzionera kojima kredit bude odobren biće nagrađeni i dodatnim poklonom - aparatom za merenje pritiska.