Press centar objava

Sberbank Srbija a.d. nije obuhvaćena sankcijama EU i SAD

08.08.2014

Beograd, 07.08.2014. – Nakon uvođenja sankcija Sberbank Rusiji od strane EU, Sberbank Srbija izdaje saopštenje:

Sberbank Europe AG, sa sedištem u Austriji, kao i njenih 9 članica u srednjoj i istočnoj Evropi, uključujući i Sberbank Srbiju, nisu obuhvaćene u SAD i EU listom sankcionisanih subjekata. Na osnovu potvrde Evropske komisije, Sberbank Europe AG i njene članice, ne podležu sankcijama EU i shodno tome nemaju ograničen pristup tržištima kapitala EU niti su ograničene u bilo kom drugom aspektu.

Valerij Ovsjanikov, Predsednik Izvršnog odbora Sberbank Srbija, objašnjava:
"Sberbank Srbija nastavlja da radi kao i do sada. Ostajemo posvećeni pružanju usluga i podrške našim klijentima. Nastavljamo sa širenjem naše mreže ekspozitura u celoj Srbiji i aktivno učestvujemo u programu subvencionisanih kredita za mala i srednja preduzeća. Sberbank Srbija je potpisala okvirni ugovor za akreditive sa Železarom Smederevo, vredan 30 miliona dolara, što predstavlja jasan primer naše posvećenosti u davanju pune podrške razvoju srpske ekonomije i doprinos generisanju konstruktivnog poslovnog okruženja".

Sberbank Rusija je najveća banka ne samo u Rusiji, već i u centralnoj i istočnoj Evropi sa besprekornom međunarodnom reputacijom, čijim akcijama se trguje na vodećim svetskim berzama, a više od trećine akcija banke su u vlasništvu investitora iz Evrope i Sjedinjenih Američkih Država. Među akcionarima Sberbank ima 217.000 fizičkih lica. U svom poslovanju Sberbank se rukovodi najboljom međunarodnom praksom korporativnog upravljanja, strogo se pridržava zakona zemalja u kojima je prisutna  ispunjavajući sve standarde evropskih i američkih regulativa.