Press centar objava

Sberbank Srbija – sigurna štednja

03.11.2014

Beograd, 31.10.2014. - Sberbank Srbija će i ove godine tokom nedelje štednje obezbediti kvalitetnu ponudu za svoje klijente, kao i nekoliko inovativnih pristupa štednji sa  posebnom pažnjom na zaštiti kućnog budžeta.

Jelena Strujić, ekspert za razvoj proizvoda Sberbanke Srbije objašnjava:

„Sberbank Srbija u svojoj ponudi ima širok spektar štednih proizvoda. Za štediše kojima je fleksibilnost oročenja na prvom mestu pripremili smo četiri oblika Step Up štednje koji nude različite periode pripisa kamate ina taj način prate dinamiku vaših potreba. Step Up štednja pruža Vam mogućnost pripisa kamate i pre isteka oročenja, kamata vam se pripisuje na devizni/dinarski račun i raspolaganje pripisanom kamatom je potpuno slobodno. Postoje dinarska i EUR opcija stepenaste štednje.
Štedni proizvod Štednja 30+/50+ ostavlja štedišama mogućnost da povuku deo oročenja bez prekida oročenja. Dakle, štediša može sa svog štednog uloga povući 30% ili 50% oročenja, u zavisnosti za koji tip oročenja se odlučio, a da pri tom ne prekine oročenje. Pripis kamate je na kraju perioda oročenja.“
Savet svim štedišama je da izvrše diversifikaciju štednih uloga i to na način da svoju štednju podele na više različitih valuta (evro, dolar, švajcarski franak i/ili rublju ), jer na ovaj način smanjuju rizik od pada vrednosti jedne valute i koriste prednosti štednje koje su u direktnoj vezi sa periodom oročenja. Štednju možete podeliti na različite periode oročenja, pa tako štediše mogu deo štednje oročiti na 12 meseci u evrima i iskoristiti bolju ponudu oročenja obzirom da kamatne stope proporcionalno rastu sa produženjem perioda oročenja.
Sberbanka Srbije promoviše koncept kvalitetnog upravljanja ličnim finansijama, koji se zasniva na dugoročnom i disciplinovanom pristupu. Ovaj koncept se ne fokusira isključivo na period nedelje štednje, vec približava klijentima ideju finansijskog planiranja, uvećanja imovine i stalne dostupnosti sredstava, kao savremen i održiv koncept, koji je u skladu sa modernim načinom zivota i navikama klijenata.