Press centar objava

Sberbank Srbija – “Zaštita računa“ Sberbanke

08.12.2014

Beograd, 19.11.2014 – Sberbank Srbija a.d. Beograd je za svoje klijente, korisnike paketa tekućih računa pripremila dodatne pogodnosti u vidu potpuno nove usluge koja je kreirana od strane Generali osiguranja za klijente Sberbanke Srbije. U pitanju je usluga "Bill protection" ili "Zaštita računa".

Marija Đinđić, Direktor grupe za poslove osiguranja Sberbanke Srbija objašnjava:
„Jedna od dodatnih usluga plaćena uz pakete tekućih računa Sberbanke obezbeđuje zaštitu računa ukoliko klijent ostane bez posla ili ode na duže bolovanje. U slučaju nezaposlenosti ili dužeg bolovanja, osiguravajuća kuća isplaćuje na tekući račun korisnika iznos do 600 evra u dinarskoj protivvrednosti.
Korisnik ovaj novac može da iskoristi za plaćanje svojih računa za komunalije ili mesečne obaveze kao što su vrtić za dete, škole jezika i slično, odnosno svih obaveza koje redovno dospevaju, a predstavljaju teškocu za plaćanje ukoliko korisnik ostane bez primanja ili mu ista budu smanjena usled dužeg bolovanja.“
Novac koji klijent dobija na ovaj način nije vezan ni za jedan kreditni proizvod i korisnik može sam da ga iskoristi na način koji mu najviše odgovara. Sberbanka misli o svojim klijentima. Zaštita računa kao nova usluga je sastavni deo strategije Sberbanke u građenju dugoročnih odnosa sa klijentima, u okviru kojih banka klijentu pruža mnogo više od finansijskog servisa i  teži da bude partner svim svojim klijentima, kao i oslonac i pomoć u nepredviđenim situacijama.