Press centar objava

Najviša kamata na štednju, uz osiguranje u Sberbanci Srbije

08.12.2014

Beograd, 02.12.2014 – Sberbank Srbija a.d. Beograd je ponudila novu jedinstvenu uslugu koja korisnicima omogućava štednju sa najvišom kamatnom stopom na tržištu uz štedno-životno osiguranje i na taj način dvostruku korist.

Marija Đinđić, Direktor grupe za poslove osiguranja Sberbanke Srbija objašnjava:

„Ukoliko klijent zaključi polisu štedno-životnog osiguranja koja ima osiguranu sumu jednaku ili veću od iznosa oročenog depozita, na taj način sebi obezbeđuje stimulaciju na kamatu na oročeni depozit u evrima na 6 meseci od 3%. To u praksi znači da će umesto regularne nominalne kamatne stope za štednju od 0.90% p.a. za iznose do 4.999 evra, dobiti godišnju nominalnu kamatnu stopu 3.90%. Stimulacija od 3% takođe važi i za veće iznose. Polise štedno-zivotnog osiguranja koje možete da zaključite u ekspoziturama Sberbanke Srbije su polise Generali osiguranja i to: Complete/Complete Pro i Providence.“


Reprezentativni primer

Iznos oročenog depozita 5.000 EUR
Godišnja NKS 3,90%
Godišnja EKS 3,39%
Bruto Kamata 98,04 EUR
Neto kamata* 83,33 EUR


* neto kamata je po odbitku poreza na kapitalnu dobit je 15%


Ponuda je vremenski ograničena.