Press centar objava

Novo! Flexi 24/36 - kredit za mala i srednja preduzeća

12.03.2015

Sberbank Srbija kreirala je novi kreditni proizvod namenjen malim i srednjim preduzećima pod nazivom Flexi 24/36. Ovaj kredit sa minimalnim rokom otplate od 24 meseca predstavlja višenamensko rešenje za finansiranje obrtnih sredstava i tekuće likvidnosti pravnih lica. Prednost ovog fleksibilnog kredita je činjenica da može biti indeksiran u dinarima ili u evrima. „U nameri da u svakom trenutku pokažemo spremnost za saradnju i podršku poslovanju malim i srednjim preduzećima, koje vidimo kao nosioce privrednog razvoja zemlje, pripremili smo poseban kreditni proizvod koji se prilagođava potrebama klijenta i njegovom poslovnom planiranju. Kredit Flexi 24/36 omogućava klijentu da u svakom trenutku ima raspoloživa sredstva za finansiranje širokog spektra obaveza kao što su finansiranje obrta, nabavka sirovina, plaćanje obaveza prema dobavljačima i slično. Nudimo fleksibilnu otplatu, od 24 do 36 meseci, koja značajno rasterećuje mesečne obaveze“ izjavio je Vladimir Bošković, direktor Sektora za poslove sa malim i srednjim preduzećima u Sberbank Srbija. Sberbank Srbija nedavno je ostvarila uspeh u toku kampanje subvencionisanih kredita kroz plasman od 100 miliona evra privredi i tržišno učešće od 8,63%. Kredit Flexi 24/36 je rezultat posvećenosti segmentu malih i srednjih preduzeća i osluškivanja potreba ovih klijenata.