Press centar objava

Štednja sa kamatom koja sigurno raste

17.04.2015

Sberbank Srbija je kreirala stepenastu štednju, model štednje idealan za prave štediše. U pitanju je fleksibilan proizvod prilagođen klijentima koji žele da im je kamata uvek dostupna, ali i da budu sigurni da će im kamata rasti bez obzira na tržišne trendove. Stepenasta štednja predstavlja oročenu štednju u evrima ili dinarima kod koje se kamatna stopa povećava iz perioda u period. Tako naše verne klijente nagrađujemo povećanjem kamatne stope za svaki završeni period oročenja. Bez obzira na tržišne uslove i kretanja, kamata na stepenastu štednju raste nakon svakog završenog perioda oročenja. Sberbank Srbija nudi najduži period oročenja za ovaj vid štednje, od čak 60 meseci. “Klijent dobija pripis kamate na svoj tekuči račun po isteku svakog perioda oročenja, dok se glavnica štednje ponovo oročava za sledeći period i to po višoj kamatnoj stopi. Ovo praktično znači da klijent unapred kupuje cenu, odnosno ugovara sve buduće kamatne stope za naredne periode. Ukoliko klijent prekine oročenje, to ne uzrokuje gubitak već pripisanih kamata“, objašnjava Mirjana Đorđević, direktorka Odeljenja za razvoj proizvoda u Sberbank SrbijaSberbank je banka sa tradicijom dužom od 170 godina. Naziv Sberbank u prevodu na srpski jezik znači „štedna banka“ i štednja predstavlja važan aspekt našeg poslovanja, a poverenje više od 100 miliona klijenata širom sveta govori samo za sebe.