Press centar objava

Sberbank Srbija ponuda za izvoznike u Rusiju

23.04.2015

Sberbank Srbija kreirala je novi proizvod namenjen izvoznicima na tržište Ruske Federacije, pod nazivom “Rešenje za siguran izvoz“. Novi proizvod pruža zaštitu od valutnog rizika i rizika naplate potraživanja putem terminske kupoprodaje deviza, kreditne linije indeksirane u rubljama i kreditnog osiguranja. „Sa ciljem da podstaknemo konkurentnost i izvozne aktivnosti domaće privrede, osmislili smo rešenje za izvoznike na tržište Ruske Federacije. “Rešenje za siguran izvoz“ predstavlja adekvatan odgovor na izazovno i dinamično poslovno okruženje sa naglašenim oscilacijama deviznih kurseva. Ovim putem, izvoznicima nudimo terminsku kupoprodaju deviza koja obezbeđuje novčana sredstva po unapred ugovorenom kursu u evrima ili američkim dolarima, bez obzira što je izvoz izvršen u rubljama. Zatim, omogućavamo kreditnu liniju indeksiranu u rubljama, koja će u slučaju kašnjenja plaćanja od strane ino-kupaca omogućiti da se pomenuta transakcija realizuje. Izvoznicima pružamo i kreditno osiguranje uz podršku Agencije za osiguranje i finansiranje izvoza (AOFI)“, izjavio je Dušan Radičević, član Izvšnog odbora Sberbank Srbija. “Rešenje za siguran izvoz“ je namenjeno izvoznicima na rusko tržište koji žele da se zaštite od valutnog rizika i istovremeno uvek imaju zagarantovan iznos potraživanja u evrima ili američkim dolarima. Zaštita od valutnog rizika omogućava pouzdano planiranje, a transakcije pokrivene kreditnim osiguranjem doprinose većoj izvesnosti u naplati potraživanja prema kupcima izvoznih proizvoda odnosno adekvatno planiranje tokova novca.