Press centar objava

Sberbank Srbija isplatila prvi bonus klijentima

30.04.2015

Sberbank Srbija isplatila je prvi bonus klijentima, nakon isteka prvih godinu dana uredne otplate Bonus kredita. Bonus kredit je jedini kredit koji vraća novac jer nagrađuje klijente za njihovu lojalnost povratom novčanih sredstava na njihov tekući račun u visini do 1% od iznosa kredita.

Prvi nagrađeni klijent je gospođa Marina Vukša, koja je tom prilikom izjavila: „Veoma sam srećna zbog isplate bonusa, jer Sberbank ceni moju lojalnost. Nisam uradila ništa posebno, osim što sam bila redovna u otplati kredita za refinansiranje. U ekspozituri su me sačekale čestitke i poklon, jer je moj kredit među prvima po dospeću od kako je uveden Bonus kredit.“

Zbog izuzetne popularnosti ovog proizvoda, Sberbank Srbija sada do 30. juna 2015. godine nudi promotivne uslove za Bonus kredit za refinansiranje i Bonus keš kredit. Atraktivni uslovi se na prvom mestu odnose na nižu kamatnu stopu koja sada iznosi 13.95% za kredit za refinansiranje odnosno 15.15% za Bonus keš kredit i ne naplaćuje se naknada za obradu kreditnog zahteva. Maksimalan mogući rok otplate kredita je do 96 meseci.

"Prateći potrebe klijenata, pripremili smo još povoljnije uslove kreditiranja. Svim građanima koji do 30. juna 2015. apliciraju za Sberbank Bonus kredit, isti će biti dostupan uz nižu kamatnu stopu i bez naknade za obradu kreditnog zahteva.
Bonus kredit uveli smo sa ciljem da stimulišemo naše klijente da budu uredni u otplati, čime benefite imamo i mi kao banka, ali i klijenti tako što će dobiti povrat novačanih sredstava na tekući račun ukoliko ispune uslov urednosti u otplati. Upravo je prošlo godinu dana od kada smo lansirali proizvod. Predviđeno je da isplatu bonusa klijentima vršimo jednom godišnje, svake godine do kraja otplate kredita, a upravo su naši klijenti koji su uzeli ovaj kredit pre godinu dana i bili uredni u otplati, zaslužili da budu nagrađeni. Drago mi je što iznosi prvih isplaćenih bonusa nisu zanemarljivi i što će klijenti moći da ih iskoriste na lep način. Za Bonus kredit koji je sada u ponudi po promotivnim uslovima, mogu aplicirati svi zainteresovani građani, uključujući i penzionere." izjavila je Mirjana Đorđević, direktorka Odeljenja za razvoj proizvoda u Sberbank Srbija.