Press centar objava

Sberbank krediti iz italijanske kreditne linije za mala i srednja preduzeća

14.05.2015

Zahvaljujući sredstvima iz projekta „Program razvoja privatnog sektora i podrške malim, srednjim i javnim komunalnim preduzećima“, Sberbank je omogućila klijentima zaduživanje po veoma povoljnim uslovima.

"Sredstva kredita se u visini od minimum 70% mogu koristiti za finansiranje usluga i nabavku robe poreklom iz Italije, a preostalih 30% može se koristiti za pokrivanje troškova u zemlji ili obrtnih sredstava u odnosu na potrebe investicionog projekta. Maksimalna godišnja kamatna stopa iznosi do 4.35% uključujući sve naknade" objašnjava Dušan Radičević, član Izvršnog odbora nadležan za Resor za poslove sa privredom i globalna tržišta. Rok otplate kredita je do osam godina u polugodišnjim ratama, dok je grejs period u trajanju do dve godine.

Mala i srednja preduzeća registrovana u Srbiji, sa minimum 65% kapitala u privatnom vlasništvu mogu po posebnim uslovima doći do sredstava za nabavku opreme, tehnologije i odgovarajuće tehničke pomoći kao i usluga, rezervnih delova i industrijskih licenci.