Press centar objava

Sberbank Srbija pristupila sistemu međunarodnog i međubankarskog kliringa plaćanja u devizama

08.06.2015

Na osnovu potpisanog Ugovora o priključenju sa Narodnom bankom Srbije od 20. maja 2015. godine Sberbank Srbija učestvuje u međunarodnom i međubankarskom kliringu plaćanja u devizama. NBS je operator ovog sistema u cilju efikasnijeg i jeftinijeg platnog prometa u evrima za stanovništvo i privredu.

„Sberbank klijenti će na dalje, u slučaju deviznog plaćanja u zemlji ili deviznih plaćanja prema Bosni i Hercegovini, biti oslobođeni troška ino banke koji su do sada imali, jer se plaćanje neće vršiti putem SWIFT-a nego putem međubankarskog kliringa. Takođe, transakcije stanovnišva i privrede se izvršavaju u toku istog dana, što će učesnicima u sistemu kliringa omogućiti brže i pouzdanije obavljanje transakcija u platnom prometu” objašnjava Dušan Radičević, član Izvršnog odbora nadležan za Resor za poslove sa privredom i globalna tržišta u Sberbank Srbija.

Prve transakcije nakon pristupanja sistemu međunarodnog i međubankarskog kliringa plaćanja u devizama su realizovane uspešno, već od prvog dana.