Press centar objava

Kredit sa osiguranjem za mala preduzeća

06.07.2015

Sberbank Srbija je kreirala posebnu ponudu namenjenu malim preduzećima sa godišnjim prihodom do 1.000.000 evra. Ponuda se odnosi na revolving kreditnu liniju i na kratkoročni kredit sa uključenim osiguranjem.

„Malim preduzećima koja su naši klijenti na raspolaganju su pozajmice sa uključenim osiguranjem. Naša ponuda podrazumeva da je nosilac kredita osiguran od nepredviđenih okolnosti koje se mogu dogoditi tokom redovnog poslovanja, kao što su požar i požarne opasnosti, poplave i bujice i lom mašina. Ovo osiguranje se odnosi i na okolnosti koje se mogu dogoditi ključnoj osobi u preduzeću – direktoru, vlasniku ili osobi od koje zavisi poslovanje. U navedenim slučajevima, osiguravajuća kuća isplaćuje od 4 do 12 rata po kreditu, u zavisnosti od trajanja ugovora o kreditu.” objašnjava Marija Đinđić, direktorka Grupe za poslove zastupanja u osiguranju.

Ovim kreditom sa osiguranjem, Sberbank Srbija daje mogućnost vlasnicima malih preduzeća da se osiguraju od neočekivanih događaja i tako obezbede sigurno poslovanje i otplatu tekućih obaveza.