Press centar objava

Sporazum između Sberbank Srbija i Vlade Republike Belorusije Beloruska roba po povoljnim uslovima

04.11.2015

Domaći privrednici moći će po izuzetno povoljnim uslovima da obezbede kredit za kupovinu robe proizvedene u Belorusiji. Novi uslovi dogovoreni su potpisivanjem Sporazuma između Vlade Republike Belorusije i Sberbank Srbija a.d. Beograd o uslovima kreditiranja kupovine robe beloruske proizvodnje u Republici Srbiji. Maksimalan iznos kredita je 90 odsto vrednosti investicije, uključujući i PDV.
„Obezbedili smo atraktivnu kamatnu stopu na ovu vrstu kredita zahvaljujući subvencijama Vlade Republike Belorusije. Kupci beloruske robe moći će u našoj banci da dobiju dinarski kredit sa rokom otplate do pet godina“, kaže Dušan Radičević, član Izvršnog odbora zadužen za poslovanje sa pravnim licima u Sberbank Srbija. On dodaje da je reč o jedinom sporazumu ovog tipa koji je neka banka iz Srbije sklopila sa Belorusijom.