Press centar objava

Najbolja kamata na štednju u „švajcarcima“

04.11.2015

Štednja u švajcarskim francima, uz najpovoljnije kamate na domaćem tržištu, jedna je od novosti u ponudi Sberbank Srbija. Oročen na 36 meseci, depozit u „švajcarcima“ biće uvećan za po dva odsto godišnje.
„Na iznos od 10.000 CHF, klijent će posle 36 meseci dobiti kamatu od 517,56 CHF. Minimalan depozit je 500 CHF, a klijent bira period oročenja – od mesec dana do tri godine. Pored toga, omogućili smo i isplatu kamate po dogovoru. Sve to zajedno izdvaja našu ponudu za štednju u „švajcarcima“ u odnosu na ostale opcije na domaćem tržištu“, objašnjava Marijana Vasilescu, član Izvršnog odbora Sberbank Srbija.
Devizna oročena štednja, kao i ostali štedni proizvodi Sberbank Srbija, fleksibilni su i prilagođeni specifičnim potrebama klijenata. Na sajtu Banke www.sberbank.rs zainteresovani mogu da pronađu detaljne informacije o deviznoj oročenoj štednji u Sberbank Srbija.