Press centar objava

Sberbank nagrađuje vernost klijenata Atraktivne kamate na stepenastu štednju u EUR

05.11.2015

Jedan od najatraktivnijih modela štednje trenutno u ponudi na domaćem tržištu je stepenasta štednja koju nudi Sberbank Srbija. Uz povećanje kamatne stope posle svakog perioda oročenja, klijentima se istovremeno isplaćuje kamata na račun.
„Za svaki novi period oročenja, kamatna stopa se uvećava, a klijent se sa Bankom dogovara da li će mu kamata biti pripisivana jednom mesečno, na tri, šest ili dvanaest meseci. Čak i ako se opredeli za prekid oročenja, klijent će dobiti pripisanu kamatu. Stepenasta štednja je naša preporuka za sva dugoročna oročenja, imajući u vidu tržišne trendove i pad kamatnih stopa“, objašnjava Mirjana Đorđević, direktorka Odeljenja za razvoj proizvoda, ističući konkurentnost ovog tipa štednje u najdužem periodu oročenja.
Ukoliko korisnik oroči 50.000 EUR na Stepenastom modelu štednje 6x6 (ciklus oročenja – šest perioda od po šest meseci) po nominalnim godišnjim kamatnim stopama od 0.9%, 1.1%, 1.35%, 1.6%, 1.85% i 2.10%, ukupna kamata po isteku ciklusa oročenja, po odbitku poreza na prihod od kamate, iznosi 1,920.35 EUR. Plus klijent nema dodatnih troškova.
Pored Stepenaste, Sberbank Srbija nudi i druge, veoma atraktivne modele štednje – Dobro jutro štednju, Oročenu štednju i Štednju 30+/50+. Na sajtu Banke www.sberbank.rs nalazi se kalkulator štednje, zahvaljujući kome je u samo nekoliko koraka moguće odrediti najadekvatniji tip štednje u odnosu na individualne potrebe.