Press centar objava

Sberbank Europe AG završila Sveobuhvatnu procenu Evropske centralne banke

14.11.2015

Sberbank Europe AG završila je Sveobuhvatnu procenu (CA), koja se sastojala od Kontrole kvaliteta aktive i Stres testa, a koju je sprovela Evropska centralna banka (ECB).

• Sberbank Europe je bez problema prošla Kontrolu kvaliteta aktive, sa rezultatom koji je pokazao koeficijent kapitala CET1 od 9,6%, što je iznad granice od 8% koju je definisala ECB;
• Rezultati korigovanog stres testa pre Kontrole kvaliteta aktive (AQR) pokazali su koeficijent kapitala CET1 od 10,5% po osnovnom scenariju, i 6,3% po nepovoljnom scenariju zaključno sa krajem 2017. godine;
• Rezultati korigovanog stres testa posle Kontrole kvaliteta aktive (AQR) po osnovnom scenariju dostigli su koeficijent kapitala od 8,9% sa krajem 2017. godine (iznad definisane granice od 8%);
• Rezultati korigovanog stres testa posle Kontrole kvaliteta aktive zaključno sa 2017. godinom po nepovoljnom scenariju pokazali su koeficijent kapitala CET1 od 4,2% (granica je 5,5%). Implicirani manjak kapitala (138,5 miliona €) je već u potpunosti pokriven uz pomoć mera za povećanje kapitala koje su sprovedene tokom prvih devet meseci 2015. godine. Dodatnih 100 miliona € je uplaćeno i registrovano u četvrtom kvartalu 2015. godine.

Aksel Humel (Axel Hummel), generalni direktor Sberbank Europe, rekao je tim povodom: ”Sveobuhvatna procena Evropske centralne banke bila je prvo iskustvo pod novim regulatornim okvirom za Sberbank Europe, koja je prethodno bila nadgledana na nivou pojedinačnih država. Mere koje su bile preduzete 2015. godine u potpunosti su pokrile manjak kapitala koji je identifikovan po nepovoljnom scenariju. Sberbank Europe smatra da je održivost njenog poslovanja ponovo potvrđena, kao i da je u potpunoj saglasnosti sa važećim zahtevima Evropske centralne banke.”

Rezultati Sveobuhvatne procene zasnovani su na finansijskim rezultatima od decembra 2014. godine i ne uključuju mere za povećanje kapitala koje su preduzete tokom 2015. godine.