Press centar objava

,,Spektar“ kreditna linija za privredu sa rokom otplate od 6 godina

08.04.2016

Vodeći računa o likvidnosti i stabilnosti poslovanja postojećih i novih klijenata Sberbank Srbija je pripremila novi proizvod, Spektar kreditnu liniju za privredu koju odobrava na period od šest godina.
Prednost Spektar kreditne linije je jednostavna procedura odobravanja i korišćenja. U okviru ove kreditne linije klijenti imaju na raspolaganju ceo spektar proizvoda, što doprinosi efikasnijem korišćenu sredstava uz pouzdanije planiranje poslovnih aktivnosti.
„Pripremili smo novi prozivod za tržište, kreditnu liniju koja se prilagođava potrebama klijenata, čime smo omogućili lakše planiranje aktivnosti kompanija. Naime, kreditna linija u sebi sadrži sve proizvode potrebne za funkcionisanje preduzeća, što uključuje i dugoročne plasmane za obrtna sredstva”, ističe Dušan Radičević, član Izvršnog odbora za poslove sa privredom i tržišta u Sberbank Srbija.
Spektar kreditna linija predstavlja univerzalno rešenje, pa je kompanijama omogućeno korišćenje dozvoljenog prekoračenja po tekućem računu, kreditne kartice, kao i širok spektar kratkoročnih i dugoročnih kreditnih proizvoda u dinarima ili evrima, različite vrste garancija, kao i proizvoda dokumentarnog poslovanja.