Press centar objava

Sberbank Srbija realizovala prvi kredit iz kreditne linije sa Belorusijom

02.11.2016

Sberbank Srbija je uspešno realizovala prvi kredit iz kreditne linije sa Belorusijom zahvaljujući dugogodišnoj saradnji sa jednim od uvoznika autobusa iz Belorusije. Sberbank Srbija je jedina banka na lokalnom tržištu sa kojom je Vlada Belorusije potpisala preferencijalni sporazum koji se bazira na subvenciji dela kamatne stope u visini eskontne stope NBS. Vlada Belorusije stimuliše izvoz domaćih proizvoda, na način koji omogućava kupovinu tih proizvoda po povlašćenim uslovima krajnjim kupcima u Srbiji i to preko uvoznika i distibutera opreme ili vozila.
Plasirana su sredstva u iznosu od 44.400.000 dinara. S obzirom da se krediti realizuju u okviru subvencionisanog programa Sberbank Srbija je u prilici da klijentima omogući veoma konkurentne uslove sa kamatnom stopom od 4,3% na godišnjem nivou. Na osnovu postojeće saradnje sa domaćim kompanijama, uvoznicima opreme i vozila proizvedene u Belorusiji, Sberbank Srbija će povećati bazu novih klijenata u sektoru transporta. Učešće banke u programu će doprineti većoj konkurentnosti i otvoriti nove tržišne mogućnosti za ciljanu grupu klijenata.
Osim domaćih kompanija koji su korisnici poljoprivrednih mašina i vozila, sporazum je predmet interesovanja velikih korisnika, kao što su gradska transportna preduzeća i kompanije aktivne u rudarskoj industriji, s obzirom na to da je tradicionalno veliki broj upravo ovih korisnika usmeren na proizvođače opreme i privrednih vozila renomiranih kompanija iz Belorusije.
Proces apliciranja za kredit iz kreditne linije sa Belorusijom se ne razlikuje od bilo kog drugog kredita za kupovinu opreme ili vozila.