Press centar objava

Sberbank ostvarila najveći broj kartičnih transakcija u Evropi

13.06.2017

Prema istraživačkoj kompaniji The Nilson Report Sberbank je ostvarila najveći broj kartičnih transakcija u Evropi. Tokom 2016. godine Sberbank je realizovala 7,5 milijardi transakcija u svojoj mreži trgovaca, što predstavlja povećanje od 41% za godinu dana. Pomenuto istraživanje bazirano je na podacima o Sberbank poslovanju u Rusiji.

Worldpay platni system nalazi se na drugom mestu sa ostvarenih 7,23 milijardi transakcija, dok je treće mesto pripalo Barclays Bank koja je ostvarila 5,06 milijardi transakcija.

U 2011. godini Sberbank je zauzimala 12. mesto u sličnom poredku od strane The Nilson Report da bi se godinu dana kasnije popela na 6. mesto (1,3 milijarde transakcija). U 2014. godini Sberbank je dospela među prve tri pozicije (3,6 milijardi transakcija), a 2015.godine zauzela je drugo mesto (5,3 milijarde transakcija).
Sberbank je dospela i među najuspešne kompanije prema broju Internet transakcija u 2016. godini sa ostvarenih više od 100 miliona onlajn kupovina. U Rusiji Sberbank je prema ovom kriterijumu na prvom mestu.

The Nilson Report uzima u obzir transakcije koje su izvršene na prodajnim mestima, onlajn, putem mobilnih telefona povezanih na internet, kao i transakcije ostvarene putem aplikacija.

Autori izveštaja pripisuju uspon Sberbank porastu beskontaktnog plac?anja, kao i proširenju prihvatanja kartica u sistemu javnog prevoza širom Rusije.
,,U našoj strategiji kartičnih transakcija fokusirali smo se na usluge i razvoj infrastrukture. Kreirali smo centralizovanu tehničku podršku za klijente, implementirali jednobrazne standarde usluga u svim regionima, stvorili klijent veb-servis za rešavanje računovodstvenih i IT pitanja, automatizovali većinu procesa i uspeli da smanjimo vremenski period potreban za povezivanje novih klijenata na sistem", istakla je Svetlana Kirsanova generalni direktor divizije za poslovanje sa stanoništvom u Sberbank", i dodala: ,,U pogledu razvoja infrastrukture nadogradili smo naš sistem hardvera čime smo osigurali prihvatanje plac?anja putem beskontaktne tehnologije na našim POS terminalima u značajnom procentu (74%). Trenutno Sberbank mreža broji više od 1,1 miliona POS terminala. Sve pomenuto doprinelo je da naši klijenti (i trgovcima i vlasnicima kartica) promene svoj stav prema kartičarskim transkacijama u celini, što se posebno reflektovalo na podatke o transakcijama.”

The Nilson Report sprovodi istraživanje o bankarskim karticama i platnom prometu i objavljuje svoj časopis koji je prepoznat od strane relevantnih tržišnih učesnika. Kompanija posluje 46 godina.