Press centar objava

Važno obaveštenje za pravna lica

25.09.2017

Na osnovu Odluke o izmenama i dopunama Odluke o uslovima otvaranja i načinu vođenja deviznih računa rezidenata, kao i dinarskih i deviznih računa nerezidenata i Odluke o izmeni i dopuni odluke o bližim uslovima i načinu otvaranja, vođenja i gašenja tekućih računa ("Službeni glasnik RS", br. 82/17 od 8. septembra 2017. godine) koje počinju da se primenjuju od 1. oktobra 2017. godine - pravna lica imaju mogućnost da odluče da li će u poslovnoj komunikaciji sa Bankom koristiti pečat ili ne.

Molimo vas da se za sve detalje obratite najbližoj Sberbank ekspozituri ili pozivom Kontakt centra na 19909.