Press centar objava

Važno saopštenje

24.04.2018

 

Sve platne kartice izdate od strane Sberbank Srbija a.d. Beograd, kako debitne tako i kreditne, su međunarodno važeće i mogu se koristiti za plaćanje i podizanje gotovine na preko 32 miliona prodajnih mesta i bankomata širom sveta s oznakom Mastercard – uključujući sve zemlje Evropske Unije i SAD.

Sberbank Srbija je preko svog osnivača Sberbank Europe, deo Sberbank bankarske Grupe, koja posluje u skladu sa svim nacionalnim i internacionalnim pravilima i pod direktnom je supervizijom Evropske Centralne Banke. Ne postoje nikakve reperkusije, trenutnog spoljno – političkog stanja, kako na profitabilnost Banke, tako i na odnose s klijentima. Stoga, još jednom naglašavamo da se sve Sberbank Srbija debitne i kreditne kartice mogu slobodno i nesmetano koristiti širom sveta.