Press centar objava

Sberbank Srbija a.d. Beograd podržala preporuke Narodne banke Srbije BAN 001/13 i BAN 002/13

25.07.2013

Poštovani Klijenti,

Sberbank Srbija a.d. Beograd podržava preporuke Narodne banke Srbije BAN 001/13 i BAN 002/13 i u cilju sprvođenja istih će preduzeti sledeće aktivnosti:

Vezano za BAN 001/13, Banka će omogućiti Korisnicima stambenih kredita indeksiranih u švajcarskim francima da u naredne tri godine izmiruju svoje obaveze pod povoljnijim uslovima. Korisnici mogu u svakoj ekspozituri Sberbank Srbije da zatraže zaključenje aneksa ugovora stambenog kredita u švajcarskim francima u skladu sa obaveštenjem koje su prethodno dobiti i u kome su detaljno informisani o uslovima otplate kredita u navedenom periodu.

Vezano za BAN 002/13, Banka je u fazi dorade svog softverskog sistema, koji će omogućiti automatsko izračunavanje iznosa naplaćenog Korisniku na osnovu povećanja neodredivih elemenata kamatne stope. Nakon implementacije, Banka će na osnovu zahteva i postignutog dogovora sa Korisnicima, omogućiti istim da svoj dug umanje putem prevremene otplate u skladu sa preporukom.