Press centar objava

Kredit za refinansiranje Sberbanke po specijalnim uslovima

09.10.2013

Beograd, 09.10.2013. - Sberbank Srbija nastavlja da gradi svoj partnerski odnos sa klijentima i  sa zadovoljstvom predstavlja kredit za refinansiranje po specijalnim uslovima za koje građani mogu aplicirati sve do kraja godine. 

Specijalna ponuda se odnosi na kredite za refinansiranje namenjene fizičkim licima i penzionerima, a podrazumeva odobravanje ovog kredita bez troška obrade po specijalnim, promotivno niskim kamatama. Svi zainteresovani klijenti imaju mogućnost dobijanja dodatne gotovine, na rok do 84 meseca i odobrenje kredita u roku od 24h.
Sberbank Srbija nudi klijentima široku ponudu kredita za refinansiranje u dve opcije – u dinarima i u evrima i to sa nominalnom kamatnom stopom za evre od 7.95%  (EKS od 10.38%*) fiksno u prvih 12 meseci. Klijentima je u ponudi i opcija u dinarima sa najnižom nominalnom kamatom od 13.95% (EKS od 19.88%*), takođe fiksno u prvih 12 meseci.

Veliki broj klijenata koristi kreditne kartice, dozvoljeni minus, keš kredite, a kreditom za refinansiranje sve ove obaveze mogu biti objedinjene u jednu mesečnu ratu. Kada klijent refinansira svoj kredit, u mogućnosti je da ukoliko to kreditna sposobnost dozvoljava, uzme i dodatnu gotovinu, na duži vremenski period.

Pored promotivno niskih kamatnih stopa, mogućnosti dobijanja dodatnog keša i brze procedure za realizaciju kredita,  Sberbank Srbija je odlučila da ode korak dalje i da sve klijente koji do kraja godine podnesu zahtev za kredit za refinansiranje oslobodi troška obrade kredita.

Sve dodatne informacije, možete dobiti širom Srbije u filijalama Sberbank Srbija ad, putem web site-a www.sberbank.rs ili putem Call Centra 0700 700 800.