Sberbank Srbija postala Naša AIK Banka

Sberbank Srbija postala Naša AIK Banka

Beograd, 2. mart 2022. godine – Sberbank Srbija je zvanično promenila ime u Naša AIK Banka i na taj način u potpunosti postala deo domaće bankarske grupe koju uspešno predvodi AIK Banka.

Predsednica Izvršnog odbora AIK Banke Jelena Galić izrazila je zadovoljstvo činjenicom da je Sberbank Srbija postala deo AIK Banke, istakavši da je AIK Banka na ovaj način još jednom potvrdila svoju posvećenost daljem rastu, jačanju svoje stabilnosti i odgovornom poslovanju.

- Stabilnost i snažna kapitalna osnova su jasni pokazatelji naše uspešnosti, kao i velike sigurnosti koju pružamo svojim klijentima i štedišama. Upravo to je potvrdila i odluka Narodne banke Srbije kojom je AIK Banka dobila saglasnost za preuzimanje Sberbank Srbija. Uverena sam da ćemo predstojeći proces integracije uspešno završiti i da će ova poslovna sinergija biti od velikog značaja za naše klijente, zaposlene i ceo bankarski sistem – istakla je Galić.

Postavši deo AIK Banke, sada već bivša Sberbank Srbija nastavlja svoje poslovanje bez povezanosti sa prethodnim akcionarima.

- Zahvaljujući ovoj konsolidaciji, Naša AIK Banka će nastaviti da posluje stabilno, likvidno i veoma uspešno. Štednja svih klijenata i njihova sredstva na računima u našoj banci su na ovaj način dodatno osigurani. Sve naše usluge, aplikacije i servisi nastavljaju da funkcionišu kao i ranije, klijenti nastavljaju da koriste svoje platne i kreditne kartice kao i do sada - objasnio je Vladimir Bošković, predsednik Izvršnog odbora Naša AIK Banke.

U skladu sa navedenim, započeta je promena brendinga svih ekspozitura, a u narednim danima Banka će nastaviti sa usaglašavanjem i primenom novog vizuelnog identiteta, kao i daljom integracijom sa novim vlasnikom – AIK Bankom.

Najčešća pitanja i odgovori

Da li je štednja klijenata u Naša AIK Banka sigurna?

Naša AIK Banka posluje kao deo AIK grupe koju već godinama uspešno predvodi domaća AIK Banka.

Zahvaljujući tome, Naša AIK Banka je postala jos stabilnija i likvidnija banka, dok bankarska grupa kojoj pripadamo danas predstavlja jednog od najznačajnijih aktera na bankarskom tržištu Srbije.

Štednja svih klijenata i njihova sredstva na računima u našoj banci su na ovaj način dodatno osigurani. Svi klijenti imaju slobodan pristup svojim sredstvima u svakom trenutku, dok u našim ekspoziturama nema gužve.

Sredstva na štednim računima u Naša AIK banci dodatno garantuje Agencija za osiguranje depozita Srbije i to do iznosa od 50.000 evra, što samo znači da je štednja u našoj banci zaštićena i od strane države.

Da li je poslovanje Naša AIK Banke stabilno?

Poslovanje Naša AIK Banke je izuzetno stabilno, posedujemo veoma jaku kapitalnu bazu i spremni smo da u svakom momentu odgovorimo na sve zahteve svojih klijenata i poslovnih partnera.

Tokom proteklih meseci, naša banka je ostvarila odlične poslovne rezultate i 2021. godine je bila ubedljivo naša najbolja poslovna godina, a takav trend nastavljamo i u tekućoj godini.

  • Ukupna vrednost krednog portfolija Banke je tokom 2021. porasla za preko 141 miliona evra
  • Depoziti naših klijenata su porasli za oko 30%
  • Neto prihodi od kamata su nam se tokom 2021. povećali za 10%
  • Kvalitet kreditnog portfolija je značajno unapređen, a udeo problematičnih kredita danas iznosi svega 3,6 odsto i manji je od tržišnog proseka.

Ko je vlasnik Naša AIK Banke?

Vlasnik i jedini akcionar Naša AIK Banka je domaća AIK Banka ad Beograd, inače jedna od najsnažnijih i najpouzdanijih finansijskih institucija u čitavom regionu, sa klijentskom bazom od preko 600.000 klijenata.

AIK banka uspešno posluje već više od 45 godina i prva je banka iz Srbije koja je proširila svoje poslovanje i na tržište Evropske unije. AIK bankarska grupacija, koju predvodi AIK Banka, raspolaže bilansnom sumom koja prelazi 4,5 milijarde evra uz snažnu kapitalnu bazu od 800 miliona evra.

AIK Banka je dobitnik mnogih međunarodnih nagrada i priznanja, a samo tokom 2021. godini Banka je dobila čak tri nova internacionalna priznanja, uključujući priznanje “Najbolja banka u Srbiji za 2021. godinu“ koje dodeljuje renomirani finansijski magazin “The Banker”.

Da li u vašoj banci saradnju nastavljam sa istim savetnikom kao i ranije?

Svi naši savetnici i zaposleni sa kojima ste sarađivali nastavljaju da rade sa klijentima kao i ranije. Naši brojevi telefona ostaju isti i Naša AIK Banka je u svakom momentu tu da vas razume, posavetuje i omogući vam najpovoljnija rešenja, a sve u skladu sa vašim potrebama i mogućnostima.

Da li će Naša AIK Banka menjati ranije izdate platne, kreditne i super kartice svojih klijenata?

Naša AIK Banka nastavlja da radi sa svojim klijentima kao i dosad. Sve ranije izdate platne, kreditne i super kartice nastavljaju da važe. O svakoj eventualnoj promeni, tačnije rebrendiranju postojećih kartica blagovremeno ćemo vas obavestiti.

Da li će biti nekih promena vezano za korišćenje tekućih računa klijenata?

Promena imena naše banke ni na koji način neće uticati na klijente, a time ni na usluge koje im pružamo. To se odnosi i na korišćenje svih računa u našoj banci. Svi klijenti nastavljaju normalno da koriste svoje račune, a o eventualnim promenama ćemo vas blagovremeno obavestiti.

Da li će se nešto promeniti kada je reč o kreditima koje vaši klijenti već imaju u otplati?

Svi naši klijenti nastvljaju sa uobičajenom otplatom svojih kredita i tu se, kao i kod drugih usluga Banke, ništa neće menjati.

Naša AIK Banka nastavlja da bude pouzdan partner svim građanima i privrednicima kojima je neophodna finansijska podrška, pružajući im mogućnost da u našoj banci brzo, jednostavno i pod povoljnim uslovima dobiju sredstva koja su im neophodna kako bi nastavili sa razvojem svog poslovanja ili unapređenjem uslova za svoj i život svoje porodice.

Da li postoje neke novine kada je reč o uslugama vašeg mobilnog i internet bankarstva?

Naša AIK banka nastavlja da radi sa svim klijentima kao i dosad, dok će klijentima i u narednom periodu na raspolaganju biti naše postojeće usluge mobilnog i internet bankarstva.

Da li će sve vaše postojeće ekspoziture automatski postati ekspoziture AIK Banke?

Preuzimanjem od strane AIK banke, sve naše poslovnice postaju deo nove bankarske grupe.

Međutim, Naša AIK Banka i AIK Banka će u narednom periodu nastaviti da posluju kao dve zasebne banke. Sve ekspoziture Naša AIK Banke poslovaće i pružaće svoje usluge klijentima kao i dosad, a to se ujedno odnosi i na sve naše bankomate i poslovnice u tržnim centrima.

Saopštenje NBS: AIK banka postaje vlasnik Sberbank Srbija a.d. Beograd

Agroindustrijsko komercijalna banka AIK Banka a.d. Beograd zaključila je sa Narodnom bankom Srbije danas ugovor o sticanju akcija Sberbank Srbija a.d. Beograd po osnovu kojih će steći 100% vlasništva u toj banci. Ovom promenom Sberbank Srbija prestaje da bude deo bankarske grupe na čijem čelu je Sberbank Europe AG, Beč, Austrija i postaje deo domaće bankarske grupe.

Imajući u vidu novonastale okolnosti koje se odnose na poslovanje dosadašnjeg akcionara iz Evropske unije, Narodna banka Srbije prethodno je donela rešenje o pokretanju postupka restrukturiranja Sberbank Srbija čime je omogućena neposredna prodaja akcija banke od strane Narodne banke Srbije.

Širenjem poslovanja i kombinacijom svojih modela poslovanja, banke će biti u mogućnosti da ponude još kvalitetnije usluge svojim klijentima, spajajući stručnost i tehnologiju obe banke i njihovog dugogodišnjeg iskustva. AIK Banka ovim sticanjem povećava svoje tržišno učešće i postaje jedna od najvećih banaka u zemlji.

Transakcija prebacivanja akcija Sberbank Srbija a.d. Beograd u vlasništvo AIK banke realizovaće se sutra tokom pre podneva. Narodna banka Srbije još jednom ukazuje da je Sberbank Srbija a.d. Beograd visoko kapitalizovana i veoma likvidna banka, koja nema niti će imati poteškoća u izvršavanju svojih obaveza i čiji klijenti nemaju razloga za brigu a prodajom banke klijenti Sberbank Srbija postaju deo jake domaće bankarske grupe.

 

Pročitajte saopštenje na sajtu Narodne banke Srbije


AIK Banka uspešno završava proces sticanja vlasništva nad Sberbank Srbija

Beograd, 28. februar 2022. godine – AIK Banka dobila je danas saglasnost Narodne banke Srbije i nadležnih regulatornih tela, čime je ispunila sve uslove za sticanje vlasništva nad Sberbank Srbija.

Na ovaj način, AIK banka će povećati svoje tržišno učešće u Srbiji na čak 9 odsto i sa vrednošću svoje nove bilansne aktive postati jedna od najznačajnijih banaka u našoj zemlji.

Uspešnim završetkom procesa koji je iniciran prošle godine, AIK Banka će uvećati svoju klijentsku bazu za više od 180.000 fizčkih i pravnih lica, dok će ukupna aktiva bankarske grupacije porasti za 1,7 milijarde evra.

- Jačanjem tržišne pozicije korak smo bliže ostvarenju našeg strateškog cilja da se pozicioniramo kao jedna od vodećih bankarskih grupa u regionu. Veličina naše aktive povećaće se na gotovo 4 milijarde, sa tržišnim udelom od 9 odsto, čime će AIK Banka, kao okosnica naše bankarske grupe, zauzeti šesto mesto na bankarskom tržištu Srbije. Širenje poslovanja će sigurno doneti brojne pogodnosti i za naše klijente, spajajući stručnost i tehnologiju obe banke, čime će kvalitet pružene usluge biti na najvišem nivou. AIK Banka ostaje posvećena daljem razvoju u cilju pružanja najkvalitetnijeg korisničkog iskustva našim postojećim i novim klijentima, čemu će svakako doprineti i dugogodišnje iskustvo zaposlenih Sberbanke kojima ovim putem, kao novom članu naše bankarske porodice, želim dobrodošlicu. Sigurna sam da ćemo sada, kao jedna velika i jaka banka, nastaviti sa uspešnim poslovanjem i poslovnom sinergijom od koje će najviše pogodnosi imati upravo naši klijenti i poslovni partneri - istakla je Jelena Galić, predsednica Izvršnog odbora AIK Banke.

Predsednik Izvršnog odbora Sberbank Srbija Vladimir Bošković izrazio je zadovoljstvo uspešno završenom kupoprodajom, istakavši posebno jasnu strategiju i viziju AIK Banke u pogledu daljeg razvoja.

- Uspešan ulazak u završnu fazu procesa je odlična vest za sve nas, budući da smo tokom proteklih meseci svi zajedno vredno radili na tome. Sberbank Srbija postaje deo AIK Banke kao jedne od kapitalno najsnažnijih, najlikvidnijih i izuzetno profitabilnih banaka na domaćem tržištu. Za nama je godina u kojoj smo ostvarili najbolji poslovni rezultat, uz značajan rast vrednosti kreditnog portfolija, ali isto tako i uz rast depozita od čak 30 odsto. U narednom periodu nas očekuje integracija, a uveren sam da ćemo i taj proces veoma brzo i uspešno kompletirati. Spremnost i volja za sinergijom postoji i na jednoj i na drugoj strani, a to je svakako najvažnije kada se dva uspešna tima integrišu u banku koja će u svemu biti još uspešnija – izjavio je Bošković. 


 

O AIK Banci:

AIK Banka je jedna od vodećih banaka u Srbiji sa sedištem u Beogradu i tradicijom dugom 45 godina. 2019. godine postaje prva banka iz Srbije koja je iskoračila na tržište Evropske unije. Jedna je od vodećih finansijskih institucija u regionu, sa kompletnom ponudom finansijskih rešenja za privredu i stanovništvo, naprednim digitalnim proizvodima i širokom mrežom filijala sa ukupno 50 poslovnica u 35 gradova.

Prateći globalne trendove u bankarstvu nastoji da svojim klijentima kontinuirano pruža inovativne usluge i proizvode čime je svoj fokus usmerila ka digitalnom okruženju, omogućavajući najsavremenije korisničko iskustvo i korišćenje bankarskih usluga kroz AIK Online platformu.

Bez odlaska u filijalu Banke, brzo i jednostavno uz pomoć računara ili mobilnog telefona, klijenti mogu otvoriti račun, dobiti kredit ili platnu karticu, vršiti plaćanja i prenos sredstava bez naknade, konvertovati valute, oročiti sredstva i koristiti različite štedne proizvode.

Konsolidovani finansijski podaci AIK bankarske grupe u sklopu koje posluje AIK Banka, kao njena vodeća članica, pokazuju izuzetnu stabilnost ove finansijske institucije. Ukupna bilasna suma na nivou grupe prelazi 4,5 milijarde evra, praćena je i snažnom kapitalnom osnovom od 0,8 milijardi eur sa kapitalnom adekvatnošću preko 19 odsto, značajno iznad proseka tržišta. Jasna strategija daljeg razvoja i usmerenost ka pružanju usluga visokog kvaliteta klijentima sa kojima sarađuje potvrđena je kroz bazu od preko 600.000 zadovoljnih korisnika

Zvaničan sajt: www.aikbanka.rs


 

O Sberbank Srbija

Sberbank Srbija je deo Sberbank Europe Grupe. Prisutna je na celoj teritoriji Srbije, sa ukupno 32 ekspoziture u 21 gradu.

Sberbank Srbija je univerzalna banka koja pruža sve vrste usluga i proizvoda kako za fizička lica, tako i za mala, srednja i velika preduzeća. Banka je okrenuta ka stalnom razvoju i digitalizaciji bankarskih usluga. Jedna je od prvih banaka koja je svojim klijentima omogućila uzimanje kredita elektronskim putem, bez obaveze dolaska u ekspozituru, a tokom 2021. godine je postala jedna od tri banke u Srbiji koje su se aktivno uključile u projekat Vlade Srbije i Kancelarije za IT i E upravu - „Moji podaci za banku“.

Cilj Sberbank Srbija je da kreira vrednost za njene klijente, obezbeđujući im jednostavne, praktične i inovativne proizvode i usluge. Taj cilj ostvariće odgovornim kreditiranjem i uz pomoć talentovanih i posvećenih zaposlenih.

Sberbank Srbija je inovativna banka od poverenja, sa kojom klijenti vole da sarađuju, a na koju su zaposleni ponosni.

Kabinet guvernera NBS o Sberbank Srbija

 

NBS: Sberbank Srbija visoko likvidna i dobro kapitalizovana, posluje kao samostalno pravno lice sa sedištem u Srbiji


U vezi s merama Evropske centralne banke i Jedinstvenog odbora za restrukturiranje banaka prema Sberbank Europe AG, Beč, Austrija, koja je vlasnik Sberbank Srbija a.d. Beograd, obaveštavamo javnost da je ova banka, koja posluje kao samostalno pravno lice sa sedištem u Republici Srbiji, visoko likvidna i dobro kapitalizovana, a osnovni izvori njenog finansiranja obezbeđeni su na domaćem tržištu, pa se navedene odluke ni u kom slučaju ne odnose na Sberbank Srbija. U tom smislu, stabilnost i sigurnost poslovanja svih banaka u Srbiji, kao i štednih depozita, u potpunosti su očuvane. Podsećamo i na to da su i dinarski i devizni depoziti klijenata u bankama, u skladu sa odredbama Zakona o osiguranju depozita, osigurani do iznosa od 50.000 evra u dinarskoj protivvrednosti.

Narodna banka Srbije neprekidno prati i analizira situaciju u finansijskom sektoru, kao i stanje na celokupnom domaćem i međunarodnom tržištu, a posebno sada u uslovima pojačane geopolitičke neizvesnosti izazvane krizom u Ukrajini. Pored toga što pomno prati poslovanje Sberbank Srbija i sve ključne pokazatelje i kretanja, Narodna banka Srbije ima i kontinuiranu komunikaciju s rukovodstvom banke i tokom celog tog procesa nisu identifikovani bilo kakvi problemi u poslovanju banke. Ako bude bilo neophodno, Narodna banka Srbije će preduzeti sve potrebne mere koje ima na raspolaganju s ciljem očuvanja stabilnosti poslovanja banke, a time i monetarne i finansijske stabilnosti, odnosno makroekonomske stabilnosti u celini.

Ako bi se za tim javila potreba, Narodna banka Srbije na raspolaganju ima i čitav niz instrumenata i regulatornih mera kojima može da reaguje brzo i efikasno i da time obezbedi likvidnost, odnosno ispunjenje svih obaveza ove banke prema deponentima u svakom trenutku.

Na kraju, ukazujemo na to da će na poslovanje banke dodatno pozitivno uticati i činjenica da je, postupajući u prethodnom periodu po zahtevu Agroindustrijsko komercijalne banke AIK banke a.d. Beograd, Narodna banka Srbije toj banci dala prethodnu saglasnost za sticanje vlasništva u Sberbank Srbija. Trenutno je u toku finalizacija procesa promene vlasništva u Sberbank Srbija a.d. Beograd.

Kabinet guvernera NBS

 

 

Saopštenje NBS možete pročitati ovde.