Kredit za kupovinu poljoprivredne mehanizacije

 Obnovite svoju mehanizaciju!

Prednosti

Za proširenje proizvodnih kapaciteta i nabavku mašina

Mogućnost kreditiranja za kupovinu poljoprivredne mehanizacije po atraktivnim kamatnim stopama

Period otplate do 60 meseci


Pregled uslova

Kredit za kupovinu poljoprivredne mehanizacije Vam omogućava nabavku traktora, kombajna i priključnih mašina.

  • Maksimalan iznos kredita do 30000 EUR u dinarskoj protivvrednosti,
  • Krediti sa rokom do 84 meseci,
  • Krediti u dinarima ili indeksirani u EUR
  • Opterećenje prihoda do 50%
  • Obrada kreditnog zahteva jednokratno u iznosu od 13.200,00 RSD

Reprezentativni primeri

Reprezentativni primer* RSD
Iznos kredita 3.000.000,00 RSD
Rok otplate 84 meseca
NKS na godišnjem nivou
8,95% u prvih 36 meseci, nakon toga 5.5% + 3M BELIBOR
EKS na godišnjem nivou 11.67%**
Ukupan iznos kredita (glavnica i kamata***): 4.048.056,26 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kredita:

- Menice: 150 RSD
- Izveštaj kreditnog biroa: 246 RSD
- Trošak uspostave zaloge: 5.000 RSD
- Overa izjave zalogodavca: 770 RSD
- Osiguranje kasko: 30.000 RSD
- Naknada za obradu zahteva: 13.200,00 RSD
- Administriranje kreditne partije (mesečno):
210 RSD
-Naknada za održavanje tekućeg računa (mesečno): 199,00 RSD


* Okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada sudova, opština, premija osiguranja osiguravajućih kuća i sl.
** EKS obračunat na dan 28.05.2021. godine. Visina efektivne kamatne stope zavisi i od potrebnih sredstava obezbeđenja, u skladu sa Kreditnom politikom banke.
*** Trošak kamate predstavlja zbir ukupne redovne i interkalarne kamate. Interkalarna kamata dospeva 01.06.2021. godine, jednaka je nominalnoj godišnjoj kamatnoj stopi i naplaćuje se za period od puštanja kredita u tečaj do datuma dospeća prvog anuiteta po kreditu.

Kliknite ovde za informacije o reprezentativnim primerima za sve kreditne proizvode Naša AIK Banka.

Reprezentativni primer* RSD sa varijabilnom kamatnom stopom
Iznos kredita 3.000.000,00 RSD
Rok otplate 84 meseca
NKS na godišnjem nivou
5,25% + 3M BELIBOR, promenljiva
EKS na godišnjem nivou 8.77%**
Ukupan iznos kredita (glavnica i kamata***): 3.707.115,09 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kredita:

- Menice: 150 RSD
- Izveštaj kreditnog biroa: 246 RSD
- Trošak uspostave zaloge: 5.000 RSD
- Overa izjave zalogodavca: 770 RSD
- Osiguranje kasko: 30.000 RSD
- Naknada za obradu zahteva: 13.200,00 RSD
- Administriranje kreditne partije (mesečno):
210 RSD
-Naknada za održavanje tekućeg računa (mesečno): 199,00 RSD


* Okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada sudova, opština, premija osiguranja osiguravajućih kuća i sl.
** EKS obračunat na dan 28.05.2021. godine. Vrednost 3M BELIBOR-a na dan 26.05.2021. godine iznosi 0.88. Visina efektivne kamatne stope zavisi i od potrebnih sredstava obezbeđenja, u skladu sa Kreditnom politikom banke.
*** Trošak kamate predstavlja zbir ukupne redovne i interkalarne kamate. Interkalarna kamata dospeva 01.06.2021. godine, jednaka je nominalnoj godišnjoj kamatnoj stopi i naplaćuje se za period od puštanja kredita u tečaj do datuma dospeća prvog anuiteta po kreditu.

Kliknite ovde za informacije o reprezentativnim primerima za sve kreditne proizvode Naša AIK Banka.

Reprezentativni primer* EUR
Iznos kredita 30.000 EUR
Rok otplate 84 meseca
NKS na godišnjem nivou
6.45% + 3M EURIBOR
EKS na godišnjem nivou 8.20%**
Ukupan iznos kredita (glavnica i kamata***): 36.828,47 EUR
Troškovi koji prate odobrenje kredita:

- Menice: 150 RSD
- Izveštaj kreditnog biroa: 246 RSD
- Trošak uspostave zaloge: 5.000 RSD
- Overa izjave zalogodavca: 770 RSD
- Osiguranje kasko: 30.000 RSD
- Naknada za obradu zahteva:13.200,00 RSD
- Administriranje kreditne partije (mesečno):
1.7 EUR u dinarskoj protivvrednosti
-Naknada za održavanje tekućeg računa (mesečno): 199,00 RSD


* Okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada sudova, opština, premija osiguranja osiguravajućih kuća i sl.
** EKS obračunat na dan 28.05.2021. godine. Vrednost 3M EURIBOR-a na dan 26.05.2021. godine iznosi -0.537. Visina efektivne kamatne stope zavisi i od potrebnih sredstava obezbeđenja, u skladu sa Kreditnom politikom banke.
*** Trošak kamate predstavlja zbir ukupne redovne i interkalarne kamate. Interkalarna kamata dospeva 01.06.2021. godine, jednaka je nominalnoj godišnjoj kamatnoj stopi i naplaćuje se za period od puštanja kredita u tečaj do datuma dospeća prvog anuiteta po kreditu.

Kliknite ovde za informacije o reprezentativnim primerima za sve kreditne proizvode Naša AIK Banka.

Zainteresovan/a sam za Kredit za kupovinu poljoprivredne mehanizacije

Unesite Vaše podatke i očekujte poziv agenta

Vaš zahtev je uspešno poslat, javićemo Vam se u što kraćem roku.
Saglasan(a) sam da moji podaci budu obrađeni

Obaveštenje o obradi podataka

Proces online apliciranja za proizvod

Izračunajte svoju ratu pomoću kreditnog kalkulatora

Prijavite se online

Očekujete poziv Naša AIK Banka agenta


Napomena

U skladu sa preporukom NBS, želimo da Vas upozorimo da uzimanje kredita indeksiranih stranom valutom nosi kursni rizik – u slučaju jačanja dinara iznos mesečne rate u dinarskoj protivvrednosti će biti manji, dok će u slučaju slabljenja dinara iznos mesečne rate kredita u dinarskoj protivvrednosti biti veći. 

Kamatna stopa kod kredita indeksiranih u stranoj valuti menja se kvartalno, u skladu sa kretanjem tromesečnog EURIBOR-a (za kredite indeksirane u EUR).