Oročena štednja

 Sigurno mesto za štednju koja raste

Prednosti

Štednja u EUR, RSD, CHF, USD, RUB, GBP

Povoljnim kamatne stope u skladu sa iznosom, valutom i trajanjem oročenja

Fiksne kamatne stope


Opis proizvoda

Veliko iskustvo Naša AIK Banka u poslovima štednje sticano je vise od 170 godina. Danas poslujemo u 16 zemalja Evrope i Azije, a naši štedni proizvodi su prepoznati od klijenata kao fleksibilni, originalni i prilagodjeni potrebama različitih ciljnih grupa klijenata.

Ukoliko raspolažete sumom novca koju želite da sačuvate, a ne planirate da je koristite u određenom periodu, preporučujemo Vam da novac oročite. Na ovaj način obezbedjujete prinos (kamatu) na oročena sredstva, njihovu sigurnost i dostupnost.

Na oročenu dinarsku i deviznu štednju na kraju perioda oročenja dobijate kamatu, a sredstva će se oročiti na isti period po kamatnim stopama važećim na dan reoročenja.

Nudimo Vam široku lepezu štednih proizvoda, povoljne kamatne stope u skladu sa iznosom, valutom i trajanjem oročenja kao i pomoć u izboru proizvoda koji odgovara Vašim potrebama. Na raspolaganju vam je oročena štednja u dinarima, evrima, švajcarskim francima, američkim dolarima, britanskim funtama ili ruskim rubljama, kao i periodi oročenja u trajanju od 1 do 36 meseci.


Aktuelne kamatne stope

Dinarska oročena štednja
Dinarska oročena štednja  
NKS EKS
1 mesec 1.35% 1.38%
3 meseca 1.65% 1.68%
6 meseci 1.95% 1.99%

Devizna oročena štednja u EUR
Devizna oročena štednja u EUR Do 49.999 EUR Preko 50.000 EUR
NKS EKS NKS EKS
1 mesec 0.10% 0.09% 0.20% 0.17%
3 meseca 0.20% 0.17% 0.30% 0.26%
6 meseci 0.30% 0.26% 0.40% 0.35%

Reprezentativni primer

RSD - Ukoliko Korisnik oroči 10.000 RSD na 6 meseci po nominalnoj kamatnoj stopi od 1.95% na godišnjem nivou (EKS je 1.99% fiksno, na godišnjem nivou). Kamata koja će se pripisati na kraju perioda oročenja iznosi 98,58 RSD. Korisnik nema dodatnih troškova.

EUR - Ukoliko Korisnik oroči 10.000 EUR na 6 meseci po kamatnoj stopi od 0,30% na godišnjem nivou (EKS je 0.26% fiksno, na godišnjem nivou). Kamata koja će se pripisati na kraju perioda oročenja, iznosi 12.82 EUR. Korisnik nema dodatnih troškova.


Napomene

Prilikom svake uplate kamate na deviznu oročenu štednju klijentu se odbija 15% poreza na prihod od kamate. Ovaj trošak ulazi u obračun efektivne kamatne stope (EKS) i drugih troškova nema.
Naša AIK Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji - Agencija za osiguranje depozita.