Finansiranje projekata javno-privatnog partnerstva

Gradimo zajedno!

Prednosti

Sigurnost u izvršavanju JPP ugovora kroz Naša AIK Banka finansiranje (u roku i u skladu sa projektnim planom)

Izgradnja infrastrukture i poboljšanje kvaliteta usluga za građane bez povećanja duga opštine


Opis i uslovi

Projekti javno-privatnog partnerstva predstavljaju saradnju između javnog sektora (države i njenih preduzeća, opština i gradova i bilo kojiih drugih državnih entiteta) i privatnih kompanija čiji je cilj unapređenje infrastrukture (putevi, vodovod, kanalizacija, telekomunikacije), unapređenje energetske efikasnosti (zgrada – škola, vrtića, zgrada opštine; grejanja/klimatizacije/napajanja – solarni paneli, zamena kotlova, itd.; ušteda el.energije – javna rasveta, itd.), izgradnje objekata (vrtići, škole, itd.), ekologija (prečišćavanje otpadnih voda, deponije, itd).
 
Naša AIK Banka se javlja kao finansijer ovih projekata, obezbeđuje dovoljno sredstava da se projekti mogu završiti na vreme i u skladu sa projektnim zadacima i planovima.


Prednosti za javnog partnera

  • Ne angažuje sopstvena sredstva ili dug radi finansiranja infrastrukture
  • Izgradnja infrastrukture i njeno upravljanje od strane specijalizovanih i stručnih kompanija sa iskustvom u projektovanju, izvođenju i upravljanju
  • Plaćanje usluge (operativni troškovi) umesto investicija (kapitalni troškovi)
  • Sigurnost da će projekat biti izveden u skladu sa planom i u roku jer Naša AIK Banka finansira izgradnju

Prednosti za privatnog partnera

  • Smanjenje komercijalnog rizika (naplata za usluge od javnog sektora u skladu sa zaključenim Ugovorom ili od krajnjeg korisnika – stanovništva posredstvom državnog distributera)
  • Naša AIK Banka obezbeđuje sredstva i smanjuje rizik neizvršenja Ugovora, odnosno obezbeđuje kompletiranje projekta u skladu sa planom