Step up depozit

Prednosti

Kamata koja raste iz perioda u period

Bez gubitka prethodno pripisanih kamata

Isplata kamate na 2,4,6,8,10 ili 12 meseci

Valuta računa u EUR i RSD


Opis proizvoda

  • Naša AIK Banka je pripremila fleksibilni depozit, čija kamatna stopa raste tokom štednje! Što duže Vaša sredstva budu oročena biće Vam obračunata nova, viša kamata. Fleksibilni depozit nagrađuje vernost klijenata povećanjem kamatne stope u svakom započetom 2-mesečnom periodu, uz isplatu kamate po isteku svakog perioda.
  • Ugovaranjem depozita na 12 meseci stičete mogućnost da na svaka dva meseca slobodno raspolažete svojim sredstvima, bez gubitka kamate!

Zainteresovan/na sam za Step up depozit

Vaš zahtev je uspešno poslat, javićemo Vam se u što kraćem roku.
Saglasan(a) sam da moji podaci budu obrađeni

Obaveštenje o obradi podataka

Proces online apliciranja za proizvod

Popunite online formu

Prijavite se online

Prikupite potrebnu dokumentaciju i zakažite sastanak


Napomene

Prilikom svake uplate kamate klijentu se odbija 15% poreza na prihod od kamate. Ovaj trošak ulazi u obračun efektivne kamatne stope (EKS) i drugih troškova nema. Naša AIK Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji - Agencija za osiguranje depozita