Business Online - Hal E-bank Aplikacija

 Hal E-bank Aplikacija 

Prednosti

Jednostavno, brzo i sigurno - digitalno bankarstvo

Uvid u stanje po računu

Uvid u dnevne promene na računu

Plaćanje slanjem naloga za prenos sredstava

Izveštaj o prometu po racunu

Niže provizije za naloge poslate elektronskim putem


Business Online

Servisi elektronskog bankarstva omogucavaju Vam da efikasnije organizujete svoje poslovanje i svojim sredstvima upravljate 24 sata, 7 dana u nedelji, bez odlaska u banku.

Hal E-Bank aplikacija

Hal E-Bank je Microsoft Windows aplikacija za elektronsko bankarstvo i namenjena je svim segmentima, od mikro, do velikih poslovnih sistema. Aplikacija radi i u off-line režimu tako da korisnik sve naloge može kreirati na taj način, dok je online režim neophodan za povezivanje sa Bankom radi realizacije naloga. Aplikacija je kreirana tako da se može koristiti jedna instalacija za račune u više banaka.

Poslovanje putem HAL E-bank aplikacije korisnicima omogućava:

  • Uvid u stanje računa
  • Pregled dnevnih promena po računu
  • Plaćanje slanjem naloga za prenos
  • Plaćanje inicirano od strane rezidenta ka nerezidentima u RSD, kao i plaćanje ka Kosovu
  • Izveštaje o realizovanim i nerealizovanim nalozima
  • Kupoprodaju deviza
  • Samostalni, kao i dvojni potpis
  • Mogućnost povezivanja sa više banaka
  • Definisanje limita transakcija za plaćanje


Servisi za informisanje

SMS obaveštenja

Da biste primali SMS obaveštenja SMART servisa, potrebno je da posedujete mobilni telefon na koji će vam stizati poruke od Sberbank Srbija a.d. Pri podnošenju prijave za korišćenje SMART servisa, obavezno je navesti brojeve mobilnih telefona nekog od domaćih operatera na koje će stizati SMS obaveštenja. Za korišćenje ovog informacionog kanala nije potrebno da posedujete personalni računar.

Moguće je unapred definisati vreme za primanje SMS obaveštenja (najčešće u 8:00, 12:00 i 17:00h). Željeno vreme za primanje SMS poruka se navodi u pristupnici, a sadržaj poruke predstavlja stanje u datom trenutku.

Obaveštenja na E-mail adresu

E-mail servis omogućava dobijanje izvoda po željenom računu u Sberbank Srbija a.d, informacije o prilivu na račun i stanju na računu u određeno vreme. Pri podnošenju prijave za korišćenje ovog servisa obavezno je navesti E-mail adresu na koju će korisnicima stizati poruke sa traženim informacijama.

Ukoliko Vam je potrebna asistencija u korišćenju ovog kanala, pozovite naš centar za podršku na broj 011/2013 131.