Dokumentarno poslovanje

 Široka lepeza proizvoda

Prednosti

Široka lepeza proizvoda dokumentarnog poslovanja

Visoko profesionalne konsalting usluge u vezi sa prodajom robe i usluga u zemlji i inostranstvu

Bezbedno obavljanje transkacija i zaštita Vaših interesa


Garancije

Bankarska garancija je instrument obezbeđenja koji predstavlja neopozivu obavezu banke da plati određenu sumu sredstava, ukoliko subjekt, za kojeg banka izdaje garanciju, ne ispuni svoje ugovorne obaveze. Česta je praksa da domaći i inostrani partneri zahtevaju garanciju Vaše banke.

Naša AIK Banka izdaje i avizira različite vrste garancija:

 • Za obezbeđenje plaćanja obaveza

 • Za povraćaj avansa

 • Za obezbeđenje plaćanja obaveza

 • Tenderske garancije

 • Garancije za dobro izvršenje posla

 • Za ispunjenje obaveza u garantnom roku

 • Carinske garancije

 • Kontragarancije


Dokumentarni akreditiv

 • Dokumentarni akreditiv predstavlja jedan od najsigurnijih instrumenata plaćanja u međunarodnoj trgovini.
  Akreditivom se akreditivna banka po zahtevu svog klijenta (nalogodavca) obavezuje da korisniku akreditiva, sama ili preko korespondentske banke, isplati ugovoreni iznos kada on prezentuje određena dokumenta kojima dokazuje da je izvršio ugovorne obaveze. Kao neopoziva obaveza plaćanja ugovorenih obaveza, dokumentarni akreditiv omogućava sigurnost razmene i naplaćivanja roba i usluga.
  Akreditivom se podjednako štite obe strane, uvoznika / kupca i izvoznika / prodavca, ukoliko su ispunjeni ugovoreni uslovi:
  • Kupac je siguran da će dobiti robu i usluge koje je ugovorio
  • Prodavac je siguran da će naplatiti ugovorenu robu i usluge
 • Našim klijentima je na raspolaganju korišćenje Nostro, Loro i Standby akreditiva:
  • Nostro (uvozni) akreditivi se otvaraju po nalogu domaćih klijenata (uvoznika) u korist inostranog prodavca (izvoznika)
  • Loro (izvozni) akreditivi se aviziraju (autentifikuju) domaćim prodavcima (izvoznicima) kada su sa kupcem ugovorili ovaj vid plaćanja
  • Standby akreditivom se banka obavezuje da korisniku isplati ugovoreni iznos na osnovu prezentacije dogovorenih dokumenata i pismene izjave korisnika da nalogodavac nije ispunio svoje obaveze 

Inkaso poslovi

Dokumentarna naplata je pisani nalog izvoznika banci da uvozniku uruči prezentovana dokumenta, na osnovu kojih uvoznik može raspolagati robom, ali samo uz ispunjenje određenih uslova iz naplate (uz plaćanje, akcept menice ili drugih dogovorenih uslova).
Osnovni preduslov za korišćenje dokumentarne naplate u međunarodnoj trgovini je da se subjekti međusobno poznaju kao pouzdani poslovni partneri.

Prednosti dokumentarne naplate su niski troškovi, jednostavna procedura i raspodela rizika između poslovnih partnera.