Projektno finansiranje

 Finansiranje projekata izgradnje stambeno-poslovnih objekata

Prednosti

Sigurno i stabilno finansiranje

Kredit je prilagođen planiranoj projekciji prodaje nekretnina

Otplata tek nakon završetka gradnje objekta


Opis proizvoda

  • Krediti za projektno finansiranje se odobravaju investitorima i odgovornim izvođačima radova koji u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji učestvuju u realizaciji stambeno-poslovnih objekata.
  • Glavni preduslov za projektno finansiranje od strane banke je da podnosilac zahteva u skladu sa Zakonom obezbedi dokaz o pravu svojine i kompletnu tehničku dokumentaciju za izvođenje radova izgradnje objekata.

Uslovi

  • Korisnik kredita za projektno finansiranje je u obavezi da osnuje novo preduzeće i učestvuje u celokupnoj investiciji sa minimalnim iznosom od 25% do 30%.
  • Nakon podnošenja izveštaja, odnosno situacije overene i odobrene od strane konsultanta i banke, kredit  za projektno finansiranje se isplaćuje sukcesivno i namenski, prema utvrđenoj dinamici povlačenja sredstava. Kredit je prilagođen planiranoj projekciji prodaje nekretnina, a klijent počinje sa njegovom otplatom tek nakon završetka gradnje objekta koji je predmet finansiranja.
  • Kao obezbeđenje kredita za projektno finansiranje banka uzima zalogu nad kapitalom novoosnovane firme.
  • U cilju podsticanja prodaje, Naša AIK Banka odobrava stambene kredite fizičkim licima pod veoma povoljnim uslovima. Na taj način građani mogu da kupuju nekretnine iz projektnog finansiranja dok su još u izgradnji, ili po završetku. U slučajevima kada se kupuju nekretnine u izgradnji, banka kao obezbeđenje prihvata hipotekarnu izjavu, kojom klijent garantuje da će uspostaviti hipoteku kada se za to steknu odgovarajući uslovi. Sredstva od prodaje ovih nekretnina namenjena su obezbeđenju povraćaja kredita za projektno finansiranje, prema dogovoru sa investitorom.

Zainteresovan/a sam za projektno finansiranje

Unesite Vaše podatke i očekujte poziv agenta

Vaš zahtev je uspešno poslat, javićemo Vam se u što kraćem roku.
Saglasan(a) sam da moji podaci budu obrađeni

Obaveštenje o obradi podataka