Korisni saveti

 Plaćajte sigurno i jednostavno!

Prednosti

Karticu i gotovinu držite odvojeno

Uvek sačuvajte potvrdu o transakciji

Važno

Korišćenje platnih kartica u inostranstvu:
 • Mastercard platne kartice, a koje izdaje Naša AIK Banka Srbija a.d., mogu se koristiti bez ograničenja širom sveta, na skoro 37 miliona terminala.
 • Banka svojim korisnicima ne odbija autorizacije karticama u zavisnosti od zemlje gde je izvršena, već prihvatioc plaćanja na razne načine može uticati da transakcija ne bude izvršena odnosno da je odbijena. U tom slučaju molimo vas da pozovete Naša AIK Banka Kontakt centar na broj telefona +381 112013 200 kako bi dobili informacije o razlogu za odbijanje.
 • U retkim slučajevima dešava se da , kada službenik banke uoči sumnjive transakcije na osnovu kojih zaključi da je u pitanju zloupotreba ili pokušaj zloupotrebe kartice, bude izvršena preventivna privremena blokada Vaše platne kartice.
 • U tom slučaju biće vam poslat SMS sa obaveštenjem i kontaktiraće Vas službenik Banke radi provere ispravnosti transakcija.

Pravila korišćenja MasterCard platnih kartica Naša AIK Banka Srbija a.d.


Promena PIN-a na bankomatu

Kreirajte PIN broj po Vašem izboru!

Naša AIK Banka Srbija a.d. svim svojim korisnicima MasterCard platnih kartica omogućava da promene PIN na bilo kom bankomatu koji podržava ovu funkcionalnost.

Šta je PIN i zašto je važna njegova tajnost?

PIN je tajni broj koji zna samo korisnik kartice i koji se koristi kao zamena za potpis. Unosom PIN-a korisnik potvrđuje  transakciju na bankomatu ili prodajnom mestu.

Koliko je važno da PIN zna samo korisnik kartice govori i činjenica da ni banka koja izdaje karticu nema informaciju o tom broju (generisanje i promena PIN-a se vrši na način koji ne zahteva da bilo koja osoba vidi ili zna taj broj).

U cilju povećanja sigurnosti plaćanja, ali i komfornijeg i jednostavnijeg korišćenja kartice, Naša AIK Banka Srbija a.d. je uvela mogućnost promene PIN-a.

Ovim servisom korisnicima kartica Naša AIK Banka Srbija a.d. omogućeno je da po potrebi, neograničeni broj puta, promene svoj PIN.

Kada se preporučuje promena PIN-a
 • ukoliko posumnjate da je neko video ili je mogao da vidi Vaš PIN broj, otklonite bilo kakvu sumnju promenom PIN-a
 • ako Vam PIN ne odgovara, promenite ga u broj koji ćete lako zapamtiti. Naravno, nemojte odabrati broj koji će i drugima biti "lak za pamćenje" ukoliko ga vide.

Kako izvršiti promenu PIN-a
 • Ubacite Vašu MasterCard karticu u bankomat Naša AIK Banka Srbija ili drugi koji podrzava ovu funckonalsnot. Odaberite opciju 'Promena PIN-a“  i pratite uputstva na bankomatu
 • Unesite svoj stari PIN i odaberite opciju Promena PIN-a.
 • Unesite svoj novi PIN i potvrdite promenu ponovnim unosom novog PIN-a.
 • Time je postupak promene PIN-a završen. Kao potvrda uspešno izvršene promene, pojaviće se slip na bankomatu koji možete sačuvati za Vašu evidenciju.

Ograničenja

 • PIN broj ne možete promeniti ukoliko Vaša kartica ističe za manje od 40 dana. Ovo ograničenje je uvedeno da bi se omogućio ispravan postupak reizdavanja (produženja roka važnosti kartice). Nakon dobijanja reizdate kartice, možete nesmetano izvršiti promenu PIN-a.
 • promenu PIN-a ne možete izvršiti ako ne znate svoj trenutni PIN. U takvim slučajevima morate od banke zahtevati novi PIN (podnosite zahtev na šalteru banke i novi PIN dobijate na istom mestu, u zaštićenoj koverti, u roku od 7 do 10 dana). Nakon preuzimanja koverte sa PIN-om, isti odmah možete promeniti na bankomatu.
 • prilikom odabira novog PIN-a, nikada nemojte praviti proste kombinacije npr. 1234 (neke od najprostijih automatski neće biti prihvaćene od strane sistema). Odaberite kombinaciju koja Vas asocira na nešto samo Vama znano.

Naknada za promenu PINa

Tarifa za promenu PIN-a iznosi 100 dinara. Ovaj iznos se naplaćuje zaduživanjem dinarskog računa vezanog za karticu.


Upit stanja na bankomatu

Naša AIK Banka Srbija platnim kartica možete izvršiti proveru stanja na Vašem računu na svim Naša AIK Banka bankomatima, kao i na bankomatima u zemlji i inostranstvu koji podržavaju ovu funkcionalnost.

Tarifiranje ove usluge se vrši u skladu sa važećim Tarifnikom Banke.


Izgubljena-ukradena kartica

Krađu ili gubitak kartice odmah prijavite na broj telefona 011/20 13 200, koji za Vas dežura 24 časa dnevno.


Opšti saveti

Kako da bezbedno koristite platne kartice kao i ostale bezbednosne preporuke možete pogledati ovde