Elektronski kanali

 Uvid u Vaš biznis bez odlaska u banku!

Prednosti

Jednostavno, brzo i sigurno - digitalno bankarstvo

Uvid u stanje po računu

Uvid u dnevne promene na računu

 

eBanking

Servisi elektronskog bankarstva omogućavaju Vam da efikasnije organizujete svoje poslovanje i svojim sredstvima upravljate 24 sata, 7 dana u nedelji, bez odlaska u banku.
 

  • Uvid u stanje po računu
  • Uvid u dnevne promene na računu
  • Plaćanje slanjem naloga za prenos sredstava
  • Izveštaj o prometu po računu
  • Niže provizije za naloge poslate elektronskim putem
         

Digitalna banka dostupna Vam je i putem desktop aplikacije, kao i internet pretraživača. Za više informacija kliknite ovde.


"Dobro jutro" štednja

Jedinstveni štedni proizvod Naša AIK Banka koji Vam omogućava da uz postojeći tekući račun otvorite dodatne dinarske i devizne štedne račune sa dnevnim pripisom kamate. Prenos sredstava na "Dobro jutro" štednju, kao i njihov delimični ili potpuni prenos na tekući račun vršite sami putem Vašeg Naša AIK Banka Online naloga. Na sav novac koji do 20h prebacite na „Dobro jutro“štedni račun, pripisaće se kamata na Vaš tekući račun sledećeg jutra u 8h. Sredstva su Vam na raspologanju svakog dana od 8h do 20h, i ukoliko želite, do tada ih možete vratiti nazad na svoj tekući račun.

Za više informacija kliknite ovde.