Dobro jutro štednja

 Za štednju ONLINE!

Prednosti

ONLINE oblik štednje

Isplata kamate na dnevnom nivou

Novac vam je na raspolaganju od 8h-20h


Opis proizvoda

„Dobro jutro“ štednja Naša AIK Banka je jedinstveni i prvi takav oblik štednje u Srbiji, koji je od sada dostupan i za sva pravna lica, firme, mala preduzeća, preduzetnike i privrednike. Pružamo Vam mogućnost da pored postojećeg tekućeg računa otvorite dodatne dinarske i devizne štedne račune sa pripisivanjem kamate na dnevnom nivou. Na sav novac koji do 20h prebacite na „Dobro jutro“ štedni račun, pripisaće se kamata na vaš tekući račun sledećeg jutra u 8h. Sredstva su Vam na raspologanju svakog dana od 8h do 20h, i ukoliko želite, do tada ih možete vratiti nazad na svoj tekući račun. Prenos sredstava na "Dobro jutro" štedne račune, kao i njihov delimični ili potpuni prenos na tekući račun vršite samostalno pomoću vašeg naloga za elektronsko bankarstvo. Minimalni iznos oročenja za pravne subjekte je 45 RSD ili 300 EUR.


Aktuelne kamatne stope

Kamata na dinarsku štednju 1,35% (NKS = EKS)
Kamata na štednju u evrima 0,30% (NKS = EKS)
Kamata na štednju u dolarima 0,40% (NKS = EKS)
Kamata na štednju u rubljama 1,55% (NKS = EKS)
Kamata na dinarsku štednju
u okviru paketa računa Progres
1,45% (NKS = EKS)
Kamata na dinarsku štednju 
u okviru paketa računa Progres+
1,50% (NKS = EKS)
Kamata na dinarsku štednju za
korisnike Progres MAX paketa
 1,50% (NKS = EKS)

Reprezentativni primer

Dobro jutro štednja u RSD - Ukoliko Korisnik oroči 10.000 RSD na 1 dan po nominalnoj kamatnoj stopi od 1,35% na godišnjem nivou. Dnevna kamata koja će se pripisati na račun klijenta iznosi 0,38 RSD. Korisnik nema dodatnih troškova.

Dobro jutro štednja u EUR - Ukoliko Korisnik oroči 10.000 EUR na 1 dan po kamatnoj stopi od 0,30% na godišnjem nivou. Dnevna kamata koja će se pripisati na račun klijenta iznosi 0.07 EUR. Korisnik nema dodatnih troškova.

Dobro jutro štednja u USD- Ukoliko Korisnik oroci 10.000 USD na 1 dan po nominalnoj kamatnoj stopi od 0.40% na godišnjem nivou. Dnevna kamata koja ce se pripisati na racun klijenta iznosi 0,11 USD. Korisnik nema dodatnih troškova.

Dobro jutro štednja u RUB- Ukoliko Korisnik oroci 10.000 RUB na 1 dan po nominalnoj kamatnoj stopi od 1.55 % na godišnjem nivou. Dnevna kamata koja ce se pripisati na racun klijenta iznosi 0,45 RUB. Korisnik nema dodatnih troškova.

 


Napomene

Naša AIK Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji - Agencija za osiguranje depozita.