Usluge sektora tržišta

 Za optimalno ostvarivanje Vaših ciljeva!

Prednosti

Namenski proizvodi u skladu sa Vašim potrebama

Kotiranje svih glavnih valuta

Izrazito konkurentne kotacije


Proizvodi

 • FX Spot
 • Terminska kupoprodaja deviza
 • Usluge na tržištu novca
 • Swap transakcije

Odeljenje Tržišta kapitala povezuje Naša AIK Banka Srbija a.d. tradicija kako u pogledu detaljnog istraživanja, tako i naše filozofije i poslovanja, što nam omogućava pružanje namenski osmišljenih usluga za optimalno ostvarivanje Vaših ciljeva. Nudimo Vam:

 • Fleksibilne usluge, osmišljene da na najbolji način odgovore na Vaše dinamično poslovno okruženje
 • Najnovije informacije o tržišnim kretanjima koja utiču na Vaše poslovanje

Terminska kupoprodaja deviza

 • Opis

Terminska kupoprodaja deviza podrazumeva razmenu dve valute po unapred dogovorenom kursu na unapred definisani dan u budućnosti, najmanje 3 radna dana po zaključenju ugovora, a maksimalno jednu godinu.

 • Svrha

Pružiti mogućnost klijentima da svoje obaveze plaćaju određenog dana u budućnosti.

 • Prednosti proizvoda

Prednost ovog proizvoda za klijenta je u fiksiranju kursa za unapred određeni dan u budućnosti, štiteći tako kurs po kome će se izvršiti transakcija (hedging kursnog rizika).

Unapred plaćena terminska kupoprodaja

 • Opis

Pre-paid terminska kupoprodaja deviza podrazumeva razmenu dve valute (jedna su dinari, druga je strana valuta) po dogovorenom kursu, pri kojoj je jedna valuta (RSD) isporučena istog dana kada je dogovor napravljen a druga (strana valuta) je isporučena unapred određenog dana u budućnosti, najmanje 3 radna dana po zaključenju ugovora a maksimalno jednu godinu.

 • Svrha terminske kupovine i prodaje deviza

Pružiti mogućnost klijentima da svoje obaveze plaćaju određenog dana u budućnosti.

 • Prednosti terminske kupoprodaje deviza

Prednost terminske kupovine i prodaje deviza za klijenta je u fiksiranju kursa (strana valuta/dinari) za unapred određeni dan u buduđ‡nosti, štiteći tako kurs po kome će se izvršiti transakcija.Kontakt

Kontakt:
Aleksandar Jaredić - Treasury Division
011 2013 208
aleksandar.jaredic@nasaaikbanka.rs