Biz X:Change

 Ubrzajte svoje poslovanje

Opis proizvoda

Biz X:Change je inovativna usluga koja Vam omogućava da u svakom trenutku, jednostavno i brzo izvršite kupovinu i prodaju različitih valuta, u realnom vremenu*.

Biz X:Change Vam omogućava uštedu vremena i praktičnost kupoprodaje deviza onlajn i bez telefonskog poziva, korišćenjem elektronskog bankarstva. 

  • Kupovina valuta na "klik"
  • Trgovina valutama u realnom vremenu
  • Trgovina svetskim valutama**

Uputstvo za korišćenje Biz X:Change

Uputstvo za korišćenje pogledajte ovde.                                                       

 Uz X:Change uslugu, u samo tri koraka možete izvršiti kupoprodaju različitih valuta ONLINE. Unapredite svoje poslovanje, brzo i jednostavno.     

 

                             


 *Korisnik je dužan da kupoprodaju deviza putem Biz X:change platforme vrši u svemu u skladu  sa važećim propisima Republike Srbije koji regulišu devizno poslovanje. Kupljene devize moraju se u roku od dva radna dana od dana trgovanja iskoristiti za plaćanje prema inostranstvu, odnosno za druge propisima dopuštene namene. U protivnom, Banka će nakon proteka navedenog roka, kupljena devizna sredstva u ime i za račun Korisnika konvertovati u dinare po zvaničnom kupovnom kursu Banke.
Banka ne snosi odgovornost niti garantuje tačnost bilo koje informacije dostupne na Biz X:change platformi, kao ni za rezultate dobijene pristupom ili korišćenjem platforme.
Informacije na Biz X:change platformi su zasnovane na javnim informacijama odnosno na podacima iz drugih javnih izvora, koji se smatraju pozdanim. Banka ne odgovara za bilo koju stvarnu štetu ili izgubljenu dobit koju korisnik može da pretrpi korišćenjem ili nemogućnošću koriščenja platforme ili za štetu koja bi mogla da nastane pouzdanjem u informacije dostupne na platformi, osim ukoliko se dogaðaj koji je štetu izazvao ne može pripisati u nameru ili krajnju nepažnju Banke, odnosno ukoliko je odgovornost Banke pretpostavljena u skladu sa važećim propisima.

**Valute sa kursne liste Narodne Banke Srbije