Auto kredit

 Jednostavno do novog ili polovnog vozila

Prednosti Auto Kredita

Maksimalan iznos kredita do 30.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti

Period otplate do 96 meseci

Kredit u RSD

Kupovina polovnih vozila

Kupovina novih vozila


Pregled uslova

  • Naša AIK Banka Auto kredit vam pruža mogućnost kupovine novih i polovnih vozila
  • Ista kamatna stopa za kupovinu novih i polovnih vozila
  • Varijabilna kamatna stopa za dinarske kredite od 9,30% (7% + 3M Belibor)
  • Obezbeđenje za auto kredit: administrativna zabrana, menica klijenta, kasko osiguranje i zaloga na vozilu koje je predmet kreditiranja.


Kod kredita sa varijabilnom kamatnom stopom, kamata se formira u skladu sa kretanjem tromesečnog BELIBOR-a.


Reprezentativni primer

Auto kredit za kupovinu vozila sa kasko osiguranjem u RSD varijabilna kamatna stopa
Iznos kredita 800.000 RSD
Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou: 9,30% (7%+3m Belibor)
Efektivna kamatna stopa na godišnjem nivou: 18,18%**
Period otplate: 96 meseci
Ukupan iznos kredita (glavnica i kamata***): 1.137.951 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kredita:

- Menice: 250 RSD
- Izveštaj kreditnog biroa: 246 RSD
- Trošak uspostave zaloge: 3.000 RSD
- Overa izjave za auto kredit: 770 RSD
- Osiguranje kasko: 32.000 RSD
- Naknada za obradu zahteva: 4.200 RSD
- Naknada za administriranje kreditne partije (mesečno): 210 RSD

- Naknada za održavanja paketa tekućeg računa mesečno: 95 RSD


**Okvirni, prosečni iznosi na koje Banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada sudova, opština, premija osiguranja, osiguravajućih kuća i sl.
**EKS obračunat na dan 27.6.2022. godine. Vrednost 3m Belibor-a uzeta na dan 23.6.2022. godine i iznosi 2,30%.
*** Trošak kamate predstavlja zbir ukupne redovne i interkalarne kamate. Interkalarna kamata dospeva 1.7.2022. godine, jednaka je nominalnoj godišnjoj kamatnoj stopi i naplaćuje se za period od puštanja kredita u tečaj do datuma dospeća prvog anuiteta po kreditu.

 Kliknite ovde za informacije o reprezentativnim primerima za sve kreditne proizvode Naša AIK Banke.Zainteresovan/a sam za Auto kredit

Unesite Vaše podatke i očekujte poziv agenta.

Vaš zahtev je uspešno poslat, javićemo Vam se u što kraćem roku.
Saglasan(a) sam da moji podaci budu obrađeni

Obaveštenje o obradi podataka

Proces online apliciranja za proizvod

Izračunajte svoju ratu pomoću kreditnog kalkulatora

Prijavite se online

Očekujete poziv Naša AIK Banka agenta


Dokumenti

  • Lična karta

 

  • Izveštaj kreditnog biroa
  • Predračun (profaktura)izdata od strane prodavca automobila

* Naknadno može biti zatražena i dodatna dokumentacija.