Keš kredit

 Kredit u pravi čas

Prednosti

Za sve vaše potrebe

Fiksna kamatna stopa u prvih 18 meseci

Osiguranje od nepredviđenih životnih okolnosti


Pregled uslova

Dobro znamo da naši klijenti lakše i ekonomičnije upravljaju svojim finansijskim sredstvima ukoliko su sve obaveze obedinjene u jedan kredit, zato Vam predstavljamo Naša AIK Banka keš kredit sa sledećim uslovima:

  • Period otplate do 71 meseca
  • Maksimalni iznos kredita do 3.000.000 RSD
  • Kombinovana kamatna stopa od 7,9% fiksna u prvih 18 meseci, nakon tog perioda od 6,9%+3m Belibor, EKS od 12,36%*
  • Varijabilna kamatna stopa od 8% (7% + 3m Belibor), EKS od 12,42%**
  • Navedene kamatne stope važe za opciju keš kredita sa uključenim osiguranjem od nepredviđenih životnih okolnosti po osnovu:

- prekida radnog odnosa

- nezaposlenosti usled tehnološkog viška

- invaliditeta

- smrti usled nesrećnog slučaja

  • U slučaju keš kredita bez osiguranja nominalna kamatna stopa je 1% viša
  • Sredstva obezbeđenja keš kredita su administrativne zabrane i menice klijenta

 

 

 



Reprezentativni primer

*Reprezentativni primer za dinarski keš kredit sa kombinovanom kamatnom stopom i sa uključenim osiguranjem, (okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer ne zavise od taksi i naknada sudova, opština, premija osiguranja, osiguravajućih kuća i sl). Nominalna kamatna stopa (kombinovana): 7,9% fiksno prvih 18 meseci, nakon toga 6,9% + 3m Belibor. Iznos kredita: 1.000.000 RSD, Rok otplate: 71 mesec. Kriterijumi za indeksiranje se ne primenjuju kod kredita u RSD.
Troškovi koji prate odobrenje kredita i ulaze u obračun EKS-a: Dve menice: 100 RSD, Izveštaj Kreditnog biroa: 246 RSD, Naknada za obradu zahteva (jednokratno): 4.200 RSD, Naknada za administriranje kreditne partije (mesečno): 210 RSD + 0,15% od inicijalnog iznosa kredita, Održavanje paketa tekućeg računa (mesečno): 95 RSD.
Ukupan iznos za otplatu (glavnica + kamata): 1.255.736 RSD. Trošak kamate predstavlja zbir ukupne redovne i interkalarne kamate. Interkalarna kamata dospeva 8.11.2021. godine, jednaka je nominalnoj godišnjoj kamatnoj stopi i naplaćuje se za period od puštanja kredita u tečaj do datuma dospeća prvog anuiteta po kreditu. EKS:12,36% obračunat na dan 5.11.2021. godine.



**Reprezentivni primer za dinarski keš kredit sa varijabilnom kamatnom stopom i sa uključenim osiguranjem (okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer ne zavise od taksi i naknada sudova, opština, premija osiguranja, osiguravajućih kuća i sl). Nominalna kamatna stopa (varijabilna): 8% (7% + 3m Belibor). Iznos kredita: 1.000.000 RSD, Rok otplate: 71 mesec. Kriterijumi za indeksiranje se ne primenjuju kod kredita u RSD.
Troškovi koji prate odobrenje kredita i ulaze u obračun EKS-a: Dve menice: 100 RSD, Izveštaj Kreditnog biroa: 246 RSD, Naknada za obradu zahteva (jednokratno): 4.200 RSD, Naknada za administriranje kreditne partije (mesečno): 210 RSD + 0,15% od inicijalnog iznosa kredita, Održavanje paketa tekućeg računa (mesečno): 95 RSD.
Ukupan iznos za otplatu (glavnica + kamata): 1.259.203 RSD. Trošak kamate predstavlja zbir ukupne redovne i interkalarne kamate. Interkalarna kamata dospeva 8.11.2021. godine, jednaka je nominalnoj godišnjoj kamatnoj stopi i naplaćuje se za period od puštanja kredita u tečaj do datuma dospeća prvog anuiteta po kreditu. EKS:12,42% obračunat na dan 5.11.2021. godine. Vrednost 3m Belibor-a uzet na dan 3.11.2021. godine i iznosi 0,90%.


Proces online apliciranja za proizvod

Izračunajte svoju ratu pomoću kreditnog kalkulatora

Prijavite se online

Očekujete poziv Naša AIK Banka agenta


Dokumenti

* Naknadno može biti zatražena i dodatna dokumentacija.