Keš kredit

 Kredit u pravi čas

Prednosti

Za sve vaše potrebe

Osiguranje od nepredviđenih životnih okolnosti


Pregled uslova

Dobro znamo da naši klijenti lakše i ekonomičnije upravljaju svojim finansijskim sredstvima ukoliko su sve obaveze obedinjene u jedan kredit, zato Vam predstavljamo Naša AIK Banka keš kredit sa sledećim uslovima:

  • Period otplate do 71 meseca
  • Maksimalni iznos kredita do 3.000.000 RSD
  • Varijabilna kamatna stopa od 9,30% (7% + 3m Belibor), EKS od 13,77%*
  • Navedene kamatne stope važe za opciju keš kredita sa uključenim osiguranjem od nepredviđenih životnih okolnosti po osnovu:

- prekida radnog odnosa

- nezaposlenosti usled tehnološkog viška

- invaliditeta

- smrti usled nesrećnog slučaja

  • U slučaju keš kredita bez osiguranja nominalna kamatna stopa je 1% viša
  • Sredstva obezbeđenja keš kredita su administrativne zabrane i menice klijenta

 

 

 Reprezentativni primer

*Reprezentativni primer za dinarski keš kredit sa varijabilnom kamatnom stopom
**Reprezentivni primer za dinarski keš kredit sa varijabilnom kamatnom stopom i sa uključenim osiguranjem (okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer ne zavise od taksi i naknada sudova, opština, premija osiguranja, osiguravajućih kuća i sl).
Iznos kredita 1.000.000 EUR 
Rok otplate 71 mesec
NKS (varijabilna) 9,30% (7%+3m Belibor)
EKS  13,77%
Ukupan iznos kredita za otplatu (glavnica+kamata) 1.305.037 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kredita i ulaze u obračun EKS
Dve menice 100 RSD
Izveštaj Kreditnog Biroa 246 RSD
Naknada za obradu zahteva (jednokratno) 4.200 RSD
Naknada za administriranje kreditne partije (mesečno) 210 RSD + 0,15% od inicijalnog iznosa kredita
Održavanje paketa tekućeg računa (mesečno) 95 RSD

Trošak kamate predstavlja zbir ukupne redovne i interkalarne kamate. Interkalarna kamata dospeva 01.07.2022. godine, jednaka je nominalnoj godišnjoj kamatnoj stopi i naplaćuje se za period od puštanja kredita u tečaj do datuma dospeća prvog anuiteta po kreditu. EKS obračunat na dan 27.6.2022. godine. Vrednost 3m Belibor-a uzet na dan 23.6.2022. godine i iznosi 2,30%. Kriterijumi za indeksiranje se ne primenjuju kod kredita u RSD.


 

 Kliknite ovde za informacije o reprezentativnim primerima za sve kreditne proizvode Naša AIK Banke.Proces online apliciranja za proizvod

Izračunajte svoju ratu pomoću kreditnog kalkulatora

Prijavite se online

Očekujete poziv Naša AIK Banka agenta


Dokumenti

* Naknadno može biti zatražena i dodatna dokumentacija.