Naša AIK Banka

Dani online kupovine uz Mastercard®

 

Ne propustite neprocenjivo iskustvo online kupovine!

U periodu od 1.6.2022. do 30.6.2022. godine plaćajte online svojom Mastercard® karticom i za realizovane 3 ili više kupovine na sajtovima domaćih trgovaca u ukupnom minimalnom iznosu od 3.000 RSD, Mastercard® će vam na računu kartice obezbediti iznos od 1.010 RSD.

Za učešće u promociji internet kupovine i onlajn plaćanja dovoljno je da u toku promotivnog perioda svojom Mastercard® karticom obavite najmanje tri onlajn plaćanja ukupne zbirne vrednosti 3.000 dinara ili više, sa bilo kog uređaja - računara, tableta ili telefona, čime ostvarujete pravo na to da vam Mastercard® obezbedi iznos od 1.010 RSD na računu kartice. Sredstva će se na vašem računu naći u periodu do 15-og dana u mesecu koji sledi nakon meseca u kome je  izvršena poslednja, treća kvalifikovana kupovina karticom u skladu sa Pravilima Mastercard Pay & Get Rewards.

U promociji učestvuju sve kupovine obavljene na internetu i plaćene onlajn putem Mastercard® kartica u dinarima, kod bilo kog domaćeg trgovca registrovanog u Srbiji. Onlajn transakcije koje ne učestvuju u promociji su MoneySend, transakcije refundacije, kao i transakcije koje se odnose na kockanje i igre na sreću.

Promocija se odnosi na debitne ili kreditne Mastercard® kartice, koje glase na fizičko lice. Pravo na Povraćaj novca u skladu sa ovim Programom može se iskoristiti samo jednom po jedinstvenom broju Kartice u toku trajanja Programa.

 

Odredbe i uslovi Mastercard pay and get rewards programa u Srbiji


Pitanja i odgovori

 

Kako mogu da učestvujem u kampanji?
Za učešće u promociji internet kupovine i onlajn plaćanja dovoljno je da u toku promotivnog perioda, od 01. do 30. juna 2022. godine obavite najmanje 3 onlajn plaćanja u ukupnom minimalnom iznosu od 3.000 RSD, čime automatski ostvarujete pravo na keš bek (povrat novca) u iznosu od 1.010 RSD.


Koliko traje kampanja?
Promocija internet kupovine i onlajn plaćanja traje mesec dana. Počinje 01. juna i završava 30. juna 2022. godine.


Da li se računaju plaćanja samo sa jedne kartice? Ako imam dve kartice, da li će se računati zbirno plaćanja sa svake od njih?
Računaju se plaćanja obavljena sa jedne Mastercard platne kartice sa jedinstvenim brojem kartice. Ukoliko posedujete više Mastercard platnih kartica, plaćanja obavljena sa svake od njih će se zasebno računati. Takođe svaka dodatna kartica vezana za jedan račun se smatra posebnom karticom ako ima različit broj kartice.


Da li mogu da ostvarim keš bek ukoliko 1 plaćanje obavim preko interneta, a druga dva u fizičkoj prodavnici?
Ne. Povrat sredstava (keš bek) je moguće ostvariti samo ukoliko obavite sva 3 onlajn plaćanja Mastercard platnim karticama.

 

Da li je bitno sa kojeg uređaja obavljam onlajn plaćanje?
Ne. Nije važno da li onlajn plaćanje svojom Mastercard platnom karticom obavljate putem laptop ili desktop računara, tableta ili mobilnog telefona.

 

Koliko vremena je potrebno da dobijem keš bek na svoju karticu?
Povrat sredstava (keš bek) na račun biće obavljen najkasnije do 15-og dana u mesecu koji sledi nakon meseca u kome je  izvršena poslednja, treća kvalifikovana kupovina karticom, odnosno trećeg onlajn plaćanja kojim se korisnik kvalifikuje za keš bek.


Da li sva onlajn plaćanja učestvuju u promociji?
U promociji učestvuju sve kupovine obavljene na internetu i plaćene onlajn putem Mastercard kartica u RSD, kod bilo kojeg domaćeg trgovca registrovanog u Srbiji, pri
čemu je jedino važno da je u ukupnom minimalnom iznosu od 3.000 RSD. Onlajn transakcije koje ne učestvuju u promociji su transakcije koje se odnose na kockanje
i igre na sreću.


Da li se za učešće u ovoj promociji računaju i plaćanja mesečnih računa koja obavljam iz e-banking ili m banking aplikacije?
Ne. Da biste učestvovali u ovoj promociji, potrebno je da plaćate preko interneta platnom karticom, a ne putem e banking ili m banking aplikacija. U promociji mogu učestvovati plaćanja mesečnih komunalnih računa koja obavite onlajn svojom platnom karticom na portalima ili u aplikacijama izdavaoca komunalnih računa koji tu opciju podržavaju (npr. aplikacije telekom i kablovskih operatera i sl.).

 

Da li se računaju plaćanja koja obavim preko sačuvane kartice u okviru aplikacije nekog trgovca?
Da. Ukoliko ste sačuvali svoju Mastercard platnu karticu na veb stranici ili aplikaciji onlajn trgovca (tzv. Credentials on file usluga), sva onlajn plaćanja koja obavite na taj način računaće se za ostvarivanje pogodnosti u sklopu ove promocije.


Kako mogu da sačuvam svoju platnu karticu kod trgovca?
Proces registracije za credentials on file rešenje, odnosno mogućnost čuvanja kartice u sigurnom i sertifikovanom okruženju, je jednostavan: dovoljno je da samo jednom unesete podatke o svojoj Mastercard platnoj kartici na veb stranici ili aplikaciji trgovca, a oni se zatim tokenizuju i postaju spremni za korišćenje kad god su vam potrebni, bez komplikacija i potrebe za dodatnim unosima prilikom plaćanja. Podaci koji se čuvaju u enkriptovanom obliku uključuju broj kartice i datum isteka kartice odnosno, podatke koji su vidljivi na samoj plastičnoj kartici. Podaci se čuvaju u skladu sa PCI DSS standardima globalne platne industrije, po kojima su platni sistemi trgovaca podložni redovnim proverama i ažuriranjima sistema. Osetljivi podaci kao što su PIN, CVC2, Mastercard® SecureCode ™i Mastercard® Identity Check ™code nikada se ne čuvaju.


Koje su prednosti čuvanja podataka?
Jednom kada registrujete svoju karticu za kupovinu u određenoj onlajn prodavnici, nećete svaki put morati da unosite osnovne podatke kartice kada budete ponovo hteli nešto da kupite na istom mestu. Ovo je posebno korisno u onlajn prodavnicama u kojima često kupujete.

Da li sve banke učestvuju u ovoj promociji?
U promociji učestvuju sve Mastercard debitne i kreditne kartice izdate u Srbiji od strane banke koja učestvuje u programu.


Da li mogu da ostvarim keš bek više puta u toku trajanja promocije?
U toku trajanja promocije, pravo na povrat novca (keš bek) možete ostvariti samo jednom po jednoj platnoj Mastercard kartici.


Nisam dobio/la keš bek u navedenom roku. Šta da radim?
Ukoliko primetite da niste dobili keš bek, potrebno je da obavestite banku izdavaoca u roku od 30 dana od datuma izvršenja poslednje, odnosno treće kupovine kojom ste se kvalifikovali za povrat sredstava. Molimo vas da imate na umu da obrada određenih transakcija i povrata novca može potrajati do 30 radnih dana nakon datuma izvršenja kupovine.

 

Da li je onlajn plaćanje bezbedno?
Da, onlajn plaćanja Mastercard karticama na sajtovima verifikovanih trgovaca (onih koji imaju oznake Mastercard ® SecureCode ™i Mastercard ® Identity Check ™) sigurna su i bezbedna kao i bilo koje Mastercard plaćanje u fizičkim prodavnicama jer se svako plaćanje obrađuje putem iste sigurne Mastercard mreže uz prim enu tehnologija i servisa koji se konstantno unapređuju.


Na šta treba da obratim pažnju prilikom onlajn plaćanja?

Onlajn plaćanja su sigurna, jednostavna i olakšavaju vaše svakodnevne aktivnosti, a pored inovativne Mastercard tehnologije koja štiti Vaše podatke potrebno je da samoj
aktivnosti onlajn plaćanja pristupite na isti način kao i plaćanjima u fizičkom okruženju, odnosno da:
• CVC2 code (trocifreni broj na poleđini kartice) ne d elite sa drugima;
• PIN kod ne d elite sa drugima;
• Ne objavljujete podatke svojih kartica na internetu i putem društvenih mreža;
• Prilikom plaćanja prov erite da li se u adresi veb stranice address bar) nalaze simboli https i katanac ta dva znaka su garancija sigurne enkripcije podataka;
• Dodatno, kada se na v eb stranici trgovca nalazi Mastercard ® SecureCode ™simbol ili Mastercard ® Identity Check ™simbol, Mastercard potvrđuje kredibilitet i pouzdanost tog trgovca.

 

Šta da radim ukoliko posumnjam na prevaru?
Ukoliko sumnjate da je neka transakcija neovlašćeno obavljena, odmah kontaktirajte banku izdavaoca platne kartice. 

 


Kada ne želite da propustite stvari koje su vam važne.
Neprocenjivo.