Osiguranje

 Za bezbrižniju i sigurniju budućnost 

Prednosti

Osiguranje Vašeg kredita

Osiguranje Vaše kreditne kartice

Mogućnost ugovaranja svih vrsta osiguranja


Osiguranje uz tekući račun

Uz dodatnu naknadu, Vaš "Jednostavno" tekući račun možete dopuniti uslugom u okviru koje ste osigurani i koja najviše odgovara vašim potrebama.

 • Siguran račun
 • Siguran račun plus
Potpuno nova vrsta osiguranja za korisnike paketa tekućeg računa:

U slučaju nezaposlenosti ili dužeg bolovanja, osiguravajuća kuća vam na račun isplaćuje do 600 EUR u dinarskoj protivvrednosti kako biste mogli da izmirite svoje tekuće obaveze:
račune za komunalije ili vaše lične mesečne obaveze. Novac možete slobodno da koristite jer osigurana suma nije vezana ni za jedan kreditni proizvod!

Ukoliko putujete ili planirate putovanje, plaćanjem dodatne naknade uz „Jednostavno“ pakete tekućih računa možete da budete osigurani na vašim putovanjima tokom cele godine:

 • Sigurni u Evropi (putno osiguranje za vlasnika paketa računa koje pokriva celu Evropu)

Osiguranje uz kreditnu karticu

Pružamo Vam jedinstvenu mogućnost da uz dodatnu naknadu osigurate otplatu celokupnog duga po kreditnoj kartici.

Sigurna otplata
 • Osiguranje otplate duga po kartici - osiguravajuća kuća vraća ostatak duga
 • Obračunava se na ostatak duga po kreditnoj kartici poslednjeg dana u mesecu
 • Osigurani rizici: nezaposlenost (tehnološki višak uključen), nesolventnost zakonskih naslednika, duže bolovanje, invaliditet, nastupanje teže bolesti, nemogućnost otplate usled nepredviđenih životnih okolnosti
 • Naknadu plaćate samo ako koristite karticu

Budite osigurani na putovanjima:

 • Sigurni u Evropi
  Putno osiguranje za vlasnika kartice koje pokriva celu Evropu.

Osiguranje uz kredit

Ako ste zaposleni, uz gotovinski kredit ili kredit za refinansiranje sa uključenim osiguranjem za zaposlene klijente, osigurani ste od rizika:

 • Nezaposlenosti (tehnoloski višak uključen)
 • Smrti usled nesrećnog slučaja

Ako ste penzioner, uz gotovinski kredit ili kredit za refinansiranje sa uključenim osiguranjem za penzionere, osigurani ste od rizika:

 • Smrti usled nezgode i bolesti

Klijent, odnosno naslednici klijenta u oba navedena slučaja ne moraju da brinu o otplati kredita, jer osiguravajuća kuća otplaćuje ostatak duga po kreditu, odnosno do 18 mesečnih rata u slučaju nezaposlenosti klijenta koji otplaćuje kredit.


Životno osiguranje sa štednom komponentom

Budite odgovorni prema svojoj porodici
 • Riziko osiguranje uz kredit
 • Garancija otplate kredita
 • Zaštita porodice

Investirajte u svoju budućnost
 • Obezbedite se i štedite uz životno osiguranje sa štednom komponentom
 • Sami odaberite mesečni ili godišnji iznos premije
 • Štedite i obezbedite osiguranu sumu po isteku trajanja polise
 • Zaključite polisu što pre - to bolje, na duži niz godina
Namena:
 • Po doživljenju, kao dodatak uz penziju
 • Za školovanje i osamostaljivanje dece (učešće za stan, pokretanje sopstvenog posla...)
 • Finansijska zaštita porodice nakon tragičnih događaja

Primer štednog osiguranja života sa dopunskim osiguranjem za slučaj invaliditeta nastalog usled nesrećnog događaja
Štednja uz polise životnih osiguranja

Muškarac star 30 godina sa mesečnom uplatom od 50 EUR na rok od 20 godina

Pokrića Providence Complete Triple Complete Pro
Nastupanje teže bolesti
Nema pokriće Nema pokriće 11.283 EUR
Doživljenje
12.967 EUR 12.108 EUR 11.283 EUR
Smrt usled bolesti bolesti
Do tada uplaćene premije 12.108 EUR 11.283 EUR
Smrt usled nezgode
12.967 EUR 24.217 EUR 22.566 EUR
Smrt usled saobraćajne nezgode
12.967 EUR 36.325 EUR 22.566 EUR

Polise osiguranja

U svim filijalama Naša AIK Banke možete da kupite individualnu polisu osiguranja

Naša AIK Banka a.d. Beograd, kao ovlašćeni zastupnik u poslovima osiguranja, nudi Vam bogatu ponudu životnih i neživotnih osiguranja u saradnji sa našim partnerima (Generali Srbija osiguranje, AMS Osiguranje i Wiener Stadische osiguranje):


Napomene

Detaljne informacije o pokrivenim osiguranim rizicima nalaze se u Opštim i Posebnim uslovima, koji se obavezno uručuju klijentu prilikom zaključivanja ugovora o paketu tekućeg računa / kreditu / kreditnoj kartici, u slučaju da je klijent odabrao da bude osiguran.
 
Za više informacija o ovoj ponudi, posetite najbližu Naša AIK Banka ekspozituru ili kontaktirajte naš Kontakt centar 19909 ili 0700 700 800.