Usluge sektora tržišta

 Za optimalno ostvarivanje Vaših ciljeva

Usluge sektora tržišta

Namenski proizvodi u skladu sa Vašim potrebama

Kotiranje svih glavnih valuta

Izrazito konkurentne kotacije

 

Proizvodi

 • FX Spot
 • Terminska kupoprodaja deviza
 • Usluge na tržištu novca
 • Swap transakcije

Odeljenje Tržišta kapitala povezuje Naša AIK Banka a.d. Beograd tradicija kako u pogledu detaljnog istraživanja, tako i naše filozofije i poslovanja, što nam omogućava pružanje namenski osmišljenih usluga za optimalno ostvarivanje Vaših ciljeva. Nudimo Vam:

 • Fleksibilne usluge, osmišljene da na najbolji način odgovore na Vaše dinamično poslovno okruženje
 • Najnovije informacije o tržišnim kretanjima koja utiču na Vaše poslovanje

Terminska kupoprodaja deviza

 • Opis

Terminska kupoprodaja deviza podrazumeva razmenu dve valute po unapred dogovorenom kursu na unapred definisani dan u budućnosti, najmanje 3 radna dana po zaključenju ugovora, a maksimalno jednu godinu.

 • Svrha

Pružiti mogućnost klijentima da svoje obaveze plaćaju određenog dana u budućnosti.

 • Prednosti proizvoda

Prednost ovog proizvoda za klijenta je u fiksiranju kursa za unapred određeni dan u budućnosti, štiteći tako kurs po kome će se izvršiti transakcija (hedging kursnog rizika).

Unapred plaćena terminska kupoprodaja

 • Opis

Pre-paid terminska kupoprodaja deviza podrazumeva razmenu dve valute (jedna su dinari, druga je strana valuta) po dogovorenom kursu, pri kojoj je jedna valuta (RSD) isporučena istog dana kada je dogovor napravljen a druga (strana valuta) je isporučena unapred određenog dana u budućnosti, najmanje 3 radna dana po zaključenju ugovora a maksimalno jednu godinu.

 • Svrha terminske kupovine i prodaje deviza

Pružiti mogućnost klijentima da svoje obaveze plaćaju određenog dana u budućnosti.

 • Prednost terminske kupovine i prodaje deviza

Prednost terminske kupovine i prodaje deviza za klijenta je u fiksiranju kursa (strana valuta/dinari) za unapred određeni dan u buduđ‡nosti, štiteći tako kurs po kome će se izvršiti transakcija.


Kamatni svop

Prednosti:
 • Eliminisanje kamatnog rizika
 • Stabilnost novčanih tokova
 • Izbegavanje potencijalnog gubitka (kao posledica rasta stopa)
 • Ukoliko želite da se zaštitite od kamatnog rizika Kamatni svop je pravi instrument za Vas.  Ovaj instrument predstavlja razmenu dva novčana toka bazirana na različitim kamatnim stopama u istoj valuti bez razmene ugovorene glavnice.

Dva najznačajnija oblika:

 • mogućnost da varijabilnu kamatnu stopu (LIBOR ili EURIBOR) zamenite fiksnom stopom
 • I obrnuto, mogućnost da fiksnu kamatnu stopu zamenite varijabilnom stopom (LIBOR ili EURIBOR)

Kontakt

Aleksandar Jaredić - Treasury Division
011 2013 208
aleksandar.jaredic@nasaaikbanka.rs