Platni račun
sa osnovnim uslugama

 Paket račun za sve Vaše potrebe!Prednosti

Dinarski i devizni račun

Dina debitna kartica

Trajni nalog

Naša AIK Banka Online

Dozvoljeno prekoračenje

Mogućnost apliciranja za kreditnu karticu


U skladu sa odlukom Narodne banke Srbije, Naša AIK Banka će za određene vrste paketa računa omogućiti korišćenje postojećeg seta proizvoda/usluga uz smanjenje mesečnih naknada u periodu do 31.8.2023. godine.

 


Odluka o platnom računu sa osnovnim uslugama

U skladu sa Odlukom o platnom računu sa osnovnim uslugama (Službeni glasnik RS br. 89/2022), a na osnovu člana 73r stav 2 i člana 173. Stav 4. Zakona o platnim uslugama (Službeni glasnik RS, br. 139/14 I 44/18) i člana 18. Stav 1. tačka 3) Zakona o Narodnoj banci Srbije (Službeni glasnik RS, br. 72/03, 55/04, 85/05 – dr. zakon, 44/10, 76/12, 106/12, 14/15, 40/15 – odluka US i 44/18), Naša AIK Banka uvodi dodatne funkcionalnosti za nove korisnike Paketa Platni račun sa osnovnim uslugama.


Dodatne pogodnosti

 • Naknada za obradu zahteva za dozvoljeno prekoračenje se ne naplaćuje*
 • Mogućnost apliciranja za Mastercard® Standard kreditnu karticu/Platnu Super Karticu**

 

*Važi za korisnike paketa Platni račun sa osnovnim uslugama koji su otvoreni od 19.8.2022. godine.

**Mesečna članarina i naknade se obračunavaju po zvaničnom Tarifniku za platne usluge fizičkih lica i poljoprivrednika.


Opis proizvoda

Proizvod je namenjen klijentu (fizičkom licu) koji ima zakonit boravak u Republici Srbiji (rezident i nerezident), a nema otvoren platni račun sa osnovnim uslugama.

Cena za mesečno održavanje ovog računa iznosi 95 RSD po korisniku***.

 

Platni račun sa osnovim uslugama obuhvata:

 • Otvaranje, vođenje i gašenje tekućeg i deviznog računa
 • Usluge koje omogućavaju uplatu gotovog novca na platni račun i isplatu gotovog novca sa platnog računa na šalteru ili na bankomatu
 • Usluge izvršavanja platnih transakcija direktnim zaduženjem, korišćenjem platne kartice, korišćenjem platnog instrumenta zasnovanog na platnoj kartici, uključujući i instant transfere odobrenja na prodajnom mestu trgovca i plaćanja putem interneta (Online banking)
 • Usluge izvršavanja platnih transakcija transferom odobrenja, uključujući trajni nalog i instant transfer odobrenja na osnovu platnog naloga izdatog na šalteru banke, u okviru elektronskog ili mobilnog bankarstva poput korišćenja standardizovane dvodimenzionalne oznake – QR kod
 • Izdavanje i korišćenje DINA debitne platne kartice
 • Usluge obaveštenja o izvršenju platnih transakcija
 • Uspostavljanje i korišćenje usluge elektronskog i mobilnog bankarstva
 • Neograničeni broj platnih transakcija putem interneta (Online banking) uz 30% niže provizije za izvršavanje eksternih naloga platnog prometa****

   

***Odnosi se na nove i postojeće korisnike.

****Za korisnike paketa otvorenih od 19.8.2022. godine naknade za izvršenje eksternih dinarskih naloga platnog prometa su 30% niže od naknada u zvaničnom Tarifniku za platne usluge fizičkih lica i poljoprivrednika.


Dokumenti

 • Lična karta

* Naknadno može biti zatražena i dodatna dokumentacija.


Zainteresovan/a sam za Platni račun sa osnovnim uslugama

Unesite Vaše podatke i očekujte poziv Savetnika.

Vaš zahtev je uspešno poslat, javićemo Vam se u što kraćem roku.
Saglasan(a) sam da moji podaci budu obrađeni

Obaveštenje o obradi podataka