Platni račun sa osnovnim uslugama


Prednosti

Tekući račun
Debitna kartica (DINA)
Trajni nalog
Naša AIK Banka Online

Opis proizvoda

Proizvod je namenjen potrošaču (fizičkom licu) koji ima zakonit boravak u Republici Srbiji (rezident i nerezident), a nema otvoren platni račun sa osnovnim uslugama.

Cena za mesečno održavanje ovog računa iznosi 95 RSD po korisniku*.

 

Platni račun sa osnovim uslugama omogućava klijentu:

  • Otvaranje, vođenje i gašenje tekućeg računa
  • Usluge koje omogućavaju uplatu i isplatu gotovog novca na/sa platnog računa na šalteru ili na bankomatu (debitna kartica)
  • Usluge izvršavanja platnih transakcija direktnim zaduženjem, korišćenjem platne kartice, uključujući plaćanja putem interneta (online banking)
  • Transfer odobrenja, uključujući trajni nalog

 


Proizvodi koji su dostupni klijentu:

  • Tekući račun
  • DINA debit kartica
  • Naša AIK Banka online – elektronsko i mobilno bankarstvo  (Održavanje Naša AIK Banka Online servisa se ne naplacuje)
  • Trajni nalog 

 

 U ovaj paket nije moguće dodavati dodatne proizvode.

  

*Otvaranje ovog računa nije uslovljeno ugovaranjem dodatnih bankarskih usluga

 

 


Dokumenti

  • Lična karta

* Naknadno može biti zatražena i dodatna dokumentacija.